Haapajärvi (06.022.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
3 067 480 m³
0,00307 km³
3 067 480 000 l

Haapajärvi on melko iso järvi Hounijoki (06) -päävesistössä. Se sijaitsee Etelä-Karjalan maakunnassa ja kuuluu Kaakkois-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Haapajärvi
Järvinumero: 06.022.1.001
Vesistöalue: Rakkolanjoen yläosan valuma-alue (06.022)
Päävesistö: Hounijoki (06)

Perustiedot

Pinta-ala: 214,18 ha
Syvyys: 4 m
Keskisyvyys: 1,43 m
Tilavuus: 3 067 480 m³0,00307 km³
3 067 480 000 l

Rantaviiva: 12,82 km
Korkeustaso: 43 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

23 syyskuu 2020 09:18:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

8 syyskuu 2020 19:30:00
Hieman levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

3 syyskuu 2020 09:21:00
Hieman levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore ja Suutari

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven yleiskuvaus

Haapajärvi sijaitsee noin 20 kilometriä Lappeenrannan keskustasta kaakkoon. Haapajärvi kuuluu Rakkolanjoen valumaalueeseen. Järven tila on vuosikymmenten saatossa heikentynyt runsaan jätevesikuormituksen seurauksena ja järvelle tehtiinkin laajamittainen kunnostus vuosina 2011-2013.

Kunnostuksen lähtökohdat

Järvi oli pahoin rehevöitynyt ja veden laatu oli heikentynyt pitkäaikaisen jätevesikuormituksen seurauksena. Vuonna 2011 aloitetulla projektilla pyrittiin palauttamaan järven virkistyskäyttöarvo, vähentämään jätevesi- ja hajakuormitusta sekä turvaamaan alueen lintuvesiarvo. Haapajärvellä suoritettiin vuosina 2011-12 laaja poistokalastus osana järven väliaikaista kuivatusprojektia.

Poistokalastus osana kunnostusta

Poistokalastuksen yhteydessä järvestä pyydettiin lähes 30 000 kiloa kalaa. Kalalajeista arvokas kuha siirtoistutettiin muihin järviin, myytiin tai siirrettiin mahdollisuuksien mukaan läheiseen Suurisaaren säilytysaltaaseen. Roskakalat (lahna, särki, ruutana, suutari) haudattiin järven kuivatus- ja patoprojektissa syntyneille läjitysmaakentille.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven itärannalla on jonkin verran asutusta ja maa-alueet ovat lähinnä viljelykäytössä. Länsiranta on kallioista ja metsikköä. Alueen virkistyskäyttöarvo on taantunut viime vuosina sillä vesistön maine on kärsinyt sen yleisen tilan ja veden huonon laadun takia.

Linnusto

Haapajärven pohjoispuolella on suosittu lintutorni. Aluetta on aiemmin pidetty lähialueiden parhaana lintuvesistönä mutta viime vuosikymmenten aikana pahoin heikentynyt vedenlaatu on aiheuttanut taantumaa alueen lintumäärissä. Alueella tavattavista lintulajeista lisää Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen sivuilla.

Aiheesta muualla

http://yle.fi/alueet/etela-karjala/2009/10/haapajarvi_tyhjennetaan_kunnostusta_varten_1086000.html

Haapajärven poistokalastus vuosina 2011-2012 http://www.ekkalatalouskeskus.fi/useruploads/files/haapaj%C3%A4rven_poistokalastusraportti_2011-2012.pdf

Lähde: Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry

Etelä-Karjalan lintutietellinen yhdistys, Lintupaikat - Lappeenranta http://yhdistykset.ekarjala.fi/ekly/sivut/lintupaikat_lap.html