Hauhonselkä (35.772.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
79 186 500 m³
0,0792 km³
79 186 500 000 l

Hauhonselkä on iso järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Kanta-Hämeen maakunnassa ja kuuluu Hämeen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Hauhonselkä
Järvinumero: 35.772.1.001
Vesistöalue: Hauhonselän alue (35.772)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 2 212,14 ha
Syvyys: 10 m
Keskisyvyys: 3,58 m
Tilavuus: 79 186 500 m³0,0792 km³
79 186 500 000 l

Rantaviiva: 63,29 km
Korkeustaso: 84,2 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

21 heinäkuu 2019 12:25:00
Runsaasti levää
Alvettula

Hauhonselkä (35.772.1.001)-Alvettula-ObsALG-201907211225-0.jpg

20 elokuu 2018 11:15:00
19 °C
Haapasaari(Okerla)

20 elokuu 2018 11:15:00
Hieman levää
Haapasaari(Okerla)

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Karppi, Muikku, Suutari, Säyne (kala) ja Täplärapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Hauhonselkä sijaitsee Hämeenlinnassa, Hauhon taajamassa. Järveä rajaa itäpuolella Kotkonharju, jonka rinteessä sijaitsee mm. idyllinen Hauhon kirkonkylän vanha keskusta. Hauhonselkä on pinta-alaltaan 22,12 km2, sen keskisyvyys on 3,6 metriä ja suurin syvyys 10 metriä. Hauhonselän pääsyvännealue sijaitsee järven pohjoisosassa. Järven eteläosa on kauttaaltaan matalaa aluetta.

Hauhonselän eteläosaan laskee vesiä Vuolujoen valuma-alueelta, jonka pinta-ala on noin 150 km2. Hauhonselän vedet laskevat Ilmoilanselkään yhdessä Hauhonselän yläpuolella sijaitsevan Iso-Roineen vesien kanssa. Iso-Roineelta tulevat vedet yhtyvät Hauhonselän vesiin lähellä luusuaa (Alvettulanjoki) ja kulkeutuvat oikovirtauksena Ilmoilanselkään.

Nykytila ja suojelu

Hauhonselkä kuuluu järvityypiltään keskikokoisiin humusjärviin. Hauhonselkä kärsii rehevöitymisestä ja sen ekologinen tila on tyydyttävä. Hauhonselälle rehevöitymisen myötä syntyneitä ongelmia ovat mm. sinileväkukinnat ja särkikalakannan runsastuminen. Järven rehevyystaso kohosi nykyiselle tasolleen 1990-luvun lopulla. Veden laadussa tapahtui samaan aikaan muitakin merkittäviä muutoksia, liittyen humuspitoisuuden lisääntymiseen ja näkösyvyyden heikkenemiseen. Syy muutoksiin liittyy valuma-alueen maankäyttöön.

Hauhontaustan kyläyhdistys on ryhtynyt toimiin järven tilanteen korjaamiseksi. Kyläyhdistys käynnisti järven kunnostushankkeen, joka aloitettiin laatimalla järvelle ravinnekuormitusselvitys ja yleiskunnostussuunnitelma. Tavoitteena on toteuttaa tulevaisuudessa valuma-alueella kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä, joiden myötä järven rehevyystason odotetaan laskevan, ekologisen tilan kohentuvan ja virkistyskäyttöarvon kasvavan.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Hauhonselän ja Vuolujoen valuma-alueilla on useita pieniä, rehevöitymisestä kärsiviä järviä, joista osa on merkittäviä lintujärviä. Rehevöitymisen myötä lintuarvot ovat alkaneet vähentyä. Hauhon alueen luonnosta on laadittu kattava opas, jossa käsitellään mm. Hauhonselkää ja sen valuma-aluetta.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla