Hinjärv (83.102.1.001)

Hoppa till: navigering, sök

Hinjärv är en stor insjö i Selkämeren rannikkoalue (83) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Österbottens landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Hinjärv
Sjönummer: 83.102.1.001
Avrinningsområde: Harrströmmin valuma-alue (83.102)
Huvudavrinningsområde: Selkämeren rannikkoalue (83)

Basuppgifter

Yta: 786,24 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 35,4 km
Höjd över havet: 17,2 m

Administrativa områden

Kommun: Närpiö
Landskap: Pohjanmaan maakunta
ELY-central: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde:

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

16 kesäkuu 2019
15,9 °C
Ympäristöhallinnon havaintopaikka

9 kesäkuu 2019
21,8 °C
Ympäristöhallinnon havaintopaikka

9 kesäkuu 2019
21,8 °C
Ympäristöhallinnon havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 41' 53.52", 21° 19' 49.8"

Järven erityispiirteet

Hinjärvi (ruots. Hinjärvträsket) on Pohjanmaan maakunnan suurin luonnonjärvi, 7,9 km². Sitä selvästi suurempi on 1960-luvulla merenlahdista padottu Luodonjärvi (ruots. Larsmosjön), 68 km².

Hinjärven valuma-alue on noin 70 km². Laskujoki on Harrströminjoki. Sen valuma-alueen pinta-ala on 140 km² ja järvisyys 6,5 %. Hinjärvessä on useita saaria, suurin on Storö, 8 ha.

Hinjärveä on säännöstelty vuodesta 1967 alkaen. Talvella pintaa lasketaan, jotta kevättulvan huippua jokivarsilla voidaan leikata.

Pintavedet ja jäähavainnot

Pintaveden lämpötilaa on mitattu vuosina 1991–1997 sekä vuodesta 2003 alkaen. Havainnot tehdään jopa päivä aamulla klo 8. Keskiarvo koko havaintojaksolla oli kesäkuussa 15,6, heinäkuussa 18,1 ja elokuussa 16,4 astetta. Järven mataluudesta johtuen vesi lämpenee keväällä nopeasti ja kesäkuun keskiarvo onkin suomalaiselle järvelle varsin korkea.

Jäänpaksuushavaintoja on SYKEn rekisterissä vuosilta 1990–1997. Jään keskimääräinen talvikautinen maksimipaksuus oli 46 cm, koko jakson ennätyspaksuus 78 cm maaliskuulta 1994.

Nykytila ja suojelu

Hinjärven eteläosa on valtakunnallisesti arvokas lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Osa alueesta on varattu seutukaavassa SU-1 -alueeksi. Tällä hetkellä Natura-kohde on kokonaan suojelun ulkopuolella. Hinjärvi pyritään rauhoittamaan yksityismaan omistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : sinisuohaukka, laulujoutsen, kurki, pikkulokki, uivelo, suokukko, kapustarinta, luhtahuitti, liro

Asutus ja vesistön käyttötavat

Hinjärvi on laajan alueen suurin järvi, jolla on käyttöarvoa kalataloudessa ja virkistyskäytössä.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla