Inhottujärven - Ala-Honkajoen alue (36.02)

Jump to: navigation, search








Inhottujärven - Ala-Honkajoen alue on 2. jakovaiheen vesistöalue Karvianjoki (36) -päävesistössä.