Iso Kivijärvi (35.592.1.006)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Iso Kivijärvi on keskikokoinen järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Iso Kivijärvi
Järvinumero: 35.592.1.006
Vesistöalue: Lavajärven alue (35.592)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 16,52 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 2,6 km
Korkeustaso:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Täplärapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Iso Kivijärvi sijaitsee Ylöjärven kaupungin Takamaan kaupunginosan länsipuolella, Saarijärven ja Parosjärven pohjoispuolella. Iso Kivijärven vedet laskevat Vähä Kivijärven kautta Kurkosjärveen. Karua metsämaata oleva valuma-alue on varsin pieni. Järven rannoilla sijaitsee runsaasti loma-asutusta, joten kuormituspainetta on olemassa. Peltoa ja suota ei valuma-alueella ole käytännöllisesti katsottuna lainkaan.

Maksimisyvyys: 5 m

Veden keskiviipymä: 403 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Ison Kivijärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1964, 1986, 1989, 1994, 1997 ja 2013.

Ison Kivijärven vesi on peruslaadultaan lähes kirkasta ja väritöntä tai vain lievästi ruskeaa. Veden humusleima on valuma-alueella sijaitsevan suoalan vähyydestä johtuen vain kohtalainen. Valuma-alueen karuudesta johtuen veden happamuustaso on ollut talvisin hapahko ja puskurikyky happamoitumista vastaan on ollut heikko tai välttävä. Veden happamuustaso laski rapujen kannalta talvella 1986 jo lähelle kriittistä tasoa, sillä ravuille soveltuvan veden pH:n tulisi suositusten mukaan olla yli 6,0. Talvella 2013 veden happamuustaso pysyi korkeampana ja sitä voidaan luonnehtia hapahkoksi. Kesällä veden pH-taso on ollut säännöllisesti normaali. Puskurikyky happamoitumista vastaan on ollut kesälläkin vain välttävällä tasolla.

Ison Kivijärven ravinnetaso on alhainen. Talvella 1986 fosforipitoisuus alitti selvästi karujen vesien raja-arvon (12 µg/l), eikä fosforipitoisuus ole noussut kesälläkään valuma-alueen karuudesta johtuen raja-arvon yläpuolelle. Talvella 2013 lievästi rehevien vesien raja-arvo ylittyi, mutta merkittävästä ylityksestä ei voida puhua. Tulosten mukaan loma-asutus ei näyttäisi kuormittavan merkittävästi järveä. Järveen kohdistuva ravinnekuormitus on pyrittävä jatkossakin minimoimaan, sillä pienetkin ravinnelisäykset näin kirkasvetisessä järvessä saattavat aiheuttaa merkittävää levätuotannon kasvua ja siten järven tilan heikkenemistä. Kesällä 1989 levää oli klorofyllipitoisuuden perusteella lievästi reheville vesille ominaisesti.

Happitilanne oli sekä talvella 1986 että kesällä 1989 hyvä. Happea oli kulunut jonkin verran alusvedestä, mutta happipitoisuus oli pohjan läheisessä vedessäkin lähes 5 mg/l. Talvella 2013 happitilanne oli lievästi heikompi, ja kokonaisuutena tyydyttävällä tasolla. Happivaje oli pintavedessäkin tuntuva, sillä hapen kyllästysaste oli pintavedessä vain 55 %. Kesällä lämpötilakerrosteisuus on järven mataluudesta johtuen melko heikko, mikä omalta osaltaan helpottaa happitilannetta.

Iso Kivijärvi soveltuu virkistyskäyttöön hyvin. Vesi on kirkasta, lähes väritöntä ja humusleima on melko vähäinen.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys, 2014

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla