Itäjärvi (59.546.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
1 899 440 m³
0,0019 km³
1 899 440 000 l

Itäjärvi on keskikokoinen järvi Oulujoki (59) -päävesistössä. Se sijaitsee Kainuun maakunnassa ja kuuluu Kainuun ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Itäjärvi
Järvinumero: 59.546.1.001
Vesistöalue: Itäjoen valuma-alue (59.546)
Päävesistö: Oulujoki (59)

Perustiedot

Pinta-ala: 54,98 ha
Syvyys: 10 m
Keskisyvyys: 3,45 m
Tilavuus: 1 899 440 m³0,0019 km³
1 899 440 000 l

Rantaviiva: 7,04 km
Korkeustaso: 218,7 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Suomussalmi
Maakunta: Kainuun maakunta
ELY-keskus: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue: Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Itäjärvi on arvokas pienvesi vain parinkymmenen kilometrin päässä Suomussalmen keskustasta.

Nykytila ja suojelu

Itäjärvi on vanhojen metsien suojelutyöryhmän mietinnössä esitetty Metsähallituksen aarnialueena suojeltavaksi. Suojelun toteutuskeinona on siten sopimus maanomistajan kanssa. Vesiluonnon suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilain nojalla.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : kaakkuri, pohjantikka

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi