Jämijärvi (35.542.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
38 022 500 m³
0,038 km³
38 022 500 000 l

Jämijärvi on iso järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Satakunnan maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Jämijärvi
Järvinumero: 35.542.1.001
Vesistöalue: Jämijärven alue (35.542)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 879,17 ha
Syvyys: 25,96 m
Keskisyvyys: 4,32 m
Tilavuus: 38 022 500 m³0,038 km³
38 022 500 000 l

Rantaviiva: 91,44 km
Korkeustaso: 100,9 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

27 heinäkuu 2018 17:00:00
Ei roskia
Mielahden uimaranta

27 heinäkuu 2018 17:00:00
Ei levää
Mielahden uimaranta

4 elokuu 2009
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Markunlahti)

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku ja Puronieriä

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila

Jämijärven länsiosa on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on määritelty viime luokittelussa tyydyttäväksi. Järven itäosa kuuluu runsashumuksisten järvien tyyppiin ja sen ekologinen tila on hyvä. Länsiosan vedessä on runsaasti typpeä ja etenkin fosforia, mutta kokonaisfosforipitoisuus on hieman laskenut. Typpipitoisuudet ovat sen sijaan nousseet pitkällä aikavälillä. Järven länsiosaa kuormittavat hajakuormituksen lisäksi Jämijärven kunnan puhdistetut jätevedet ja turvetuotanto. Järven itäosan vedessä on kesällä melko runsaasti typpeä ja fosforia, ja molempien pitoisuudet ovat talvella selvästi suuremmat kuin kesällä. Kokonaistyppipitoisuudet ovat kasvussa. Järven länsiosan vedet virtaavat järven itäosan kautta koko järven lasku-uomaan Kyrösjärven suuntaan. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut huomattavasti seurantajakson aikana järven molemmissa osissa. Klorofyllipitoisuudet olivat varsinkin länsiosassa suurimmillaan 1990-luvulla, mutta ovat sen jälkeen pienentyneet.

Järven länsiosassa esiintyy hapen vajausta pintavedessä asti varsinkin talvella. Pohjanläheinen happitilanne on usein huono, ja happi voi loppua kokonaan myös kesällä. Itäosan syvännealueella pintaveden happitilanne on kesällä melko hyvä, mutta talvella esiintyy voimakasta hapen vajausta. Syvänteen happitilanne on pohjan lähellä huono, tai happi voi loppua kokonaan sekä kesällä että talvella. Veden lämpötilakerrostuminen on voimakasta yli 25 metrin syvänteessä, joten veden vaihtuminen alusvedessä on heikkoa.

Jämijärven vesi on voimakkaasti humuspitoista ja sameaa. Järven länsiosassa sameus on voimakkaampaa kuin itäosassa. Veden näkösyvyys on järven länsiosassa paljon pienempi kuin itäosassa, mutta näkösyvyyksissä ei ole selvää muutossuuntaa pitkällä aikavälillä. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on viime vuosina ollut Jämijärvessä kesäisin 6,5-7 ja talvisin tyypillisesti hieman alempi. Selkeitä muutoksia ei ole pitkällä aikavälillä havaittavissa.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus, 30.9.2013

Päivitetty 11.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 20.8.2019

Suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla