Jämijärvi (35.542.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
38 022 500 m³
0,038 km³
38 022 500 000 l

Jämijärvi är en stor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Satakundas landskap. Den hör till ELY-centralen i Egentliga Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Jämijärvi
Sjönummer: 35.542.1.001
Avrinningsområde: Jämijärven alue (35.542)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 879,17 ha
Djup: 25,96 m
Medeldjup: 4,32 m
Volym: 38 022 500 m³0,038 km³
38 022 500 000 l

Strandlinje: 91,44 km
Höjd över havet: 100,9 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

27 heinäkuu 2018 17:00:00
Inga rosk
Mielahden uimaranta

27 heinäkuu 2018 17:00:00
Inga alger
Mielahden uimaranta

4 elokuu 2009
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Markunlahti)

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku och Puronieriä

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 48' 40.68", 22° 43' 9.84"

Järven erityispiirteet

Nykytila

Jämijärven länsiosa on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on määritelty viime luokittelussa tyydyttäväksi. Järven itäosa kuuluu runsashumuksisten järvien tyyppiin ja sen ekologinen tila on hyvä. Länsiosan vedessä on runsaasti typpeä ja etenkin fosforia, mutta kokonaisfosforipitoisuus on hieman laskenut. Typpipitoisuudet ovat sen sijaan nousseet pitkällä aikavälillä. Järven länsiosaa kuormittavat hajakuormituksen lisäksi Jämijärven kunnan puhdistetut jätevedet ja turvetuotanto. Järven itäosan vedessä on kesällä melko runsaasti typpeä ja fosforia, ja molempien pitoisuudet ovat talvella selvästi suuremmat kuin kesällä. Kokonaistyppipitoisuudet ovat kasvussa. Järven länsiosan vedet virtaavat järven itäosan kautta koko järven lasku-uomaan Kyrösjärven suuntaan. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut huomattavasti seurantajakson aikana järven molemmissa osissa. Klorofyllipitoisuudet olivat varsinkin länsiosassa suurimmillaan 1990-luvulla, mutta ovat sen jälkeen pienentyneet.

Järven länsiosassa esiintyy hapen vajausta pintavedessä asti varsinkin talvella. Pohjanläheinen happitilanne on usein huono, ja happi voi loppua kokonaan myös kesällä. Itäosan syvännealueella pintaveden happitilanne on kesällä melko hyvä, mutta talvella esiintyy voimakasta hapen vajausta. Syvänteen happitilanne on pohjan lähellä huono, tai happi voi loppua kokonaan sekä kesällä että talvella. Veden lämpötilakerrostuminen on voimakasta yli 25 metrin syvänteessä, joten veden vaihtuminen alusvedessä on heikkoa.

Jämijärven vesi on voimakkaasti humuspitoista ja sameaa. Järven länsiosassa sameus on voimakkaampaa kuin itäosassa. Veden näkösyvyys on järven länsiosassa paljon pienempi kuin itäosassa, mutta näkösyvyyksissä ei ole selvää muutossuuntaa pitkällä aikavälillä. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on viime vuosina ollut Jämijärvessä kesäisin 6,5-7 ja talvisin tyypillisesti hieman alempi. Selkeitä muutoksia ei ole pitkällä aikavälillä havaittavissa.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus, 30.9.2013

Päivitetty 11.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 11.7.2018

Suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla