Järviwiki:Användarvillkor

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tästä sivusta on myös suomenkielinen versio: Järviwiki:Säännöt

På denna sida presenteras Järviwikis användarvillkor. Finlands miljöcentral (SYKE) ansvarar för användarvillkoren och syftet med dem är att trygga att de uppgifter som publiceras i Järviwiki är av hög standard och opartiska. Om man bryter mot de här villkoren kan ens användarnamn blockeras. Om användarvillkoren och eventuella ändringar av dem kan man diskutera i denna sidas diskussionsforum.

Upprätthållarna av Järviwiki förbehåller sig rätten till att efter eget gottfinnande och när som helst ändra, redigera, lägga till eller avlägsna delar av de användarvillkor som gäller för Järviwiki.

Genom att registrera dig som användare godkänner du samtidigt reglerna och villkoren som gäller för Järviwiki. På dessa användarvillkor tillämpas finsk lag. Eventuella tvister som härrör av användarvillkoren avgörs i första instans av Helsingfors tingsrätt.

Användarnamn och registrering

Vem som helst kan använda Järviwiki men för att man ska kunna redigera uppgifterna bör man ha registrerat sig. Alla som har en fungerande e-postadress kan registrera sig som Järviwikis användare.

Användarnamnet är alltid personligt med undantag av myndigheternas användarnamn, med hjälp av vilka myndigheterna överför innehåll till Järviwiki från sina informationssystem.

Man kan uppträda antingen under sitt eget namn eller sitt användarnamn i Järviwiki. Ens eget namn syns vid redigeringarna, om man har angett det i inställningarna för sitt användarnamn. Det är förbjudet att uppträda under någon annans namn och att använda flera användarnamn.

Användargrupper

I Järviwiki finns det fyra olika användargrupper, som avspeglar användarnas status och sakkunnighet.

När en ny användare har registrerat sig och bekräftat registreringen förs han eller hon till användargruppen "Användare".

När det har gått minst ett halvt år sedan användaren har registrerat sig och han eller hon har gjort minst hundra redigeringar, förs han/hon automatiskt till användargruppen "Erfaren användare".

De användare som har fått utbildning i att göra observationer eller annars är sakkunniga på vattenfrågor förs till användargruppen "Sakkunnig användare".

De användarnamn med vilka myndigheterna överför uppgifter till Järviwiki hör till gruppen "Myndighet".

Upphovsrätt

Textinnehållet i Järviwiki är licenserat under licensen Creative Commons Erkännande 3.0. Genom att skriva i Järviwiki godkänner du att det innehåll du har producerat kan redigeras och spridas enligt villkoren i denna licens.

Om du för in i Järviwiki text som tidigare har publicerats annanstans ska du kontrollera att villkoren för användningen av texten är förenliga med ovan nämnda licens.

Du kan fritt redigera och publicera texter från Järviwiki var som helst annanstans bara du uppger Järviwiki som källa och infogar i mån av möjlighet i texten en länk till den sida som texten hämtats från.

Ovan nämnda licens gäller endast för textinnehållet i Järviwiki, inklusive uppgifter som inmatas i text- eller nummerform på formulär, exempelvis uppgifter om observationer, evenemang och objektbeskrivningar. För filer, såsom fotografier, som man vill ladda upp i Järviwiki finns även andra licenser.

Licensen gäller inte för material från databasen Fiskatlas. Vilt- och fiskeriforskingsinstitutet (VFFI) har överlåtit detta material till att användas endast av Järviwiki. Noggrannare information om behörigheten att använda Fiskatlas-databasen fås av Vilt- och fiskeriforskingsinstitutet.

För Google Maps-kartor, You Tube-videoinspelningar och övrigt innehåll hämtat från utomstående tjänster gäller de licenser som används för tjänsterna i fråga.

Inmatning av uppgifter

Järviwiki modereras inte på förhand. Se alltså till att allt innehåll du för in i Järviwiki är lagligt och sakligt.

Publicera inte kränkande, hatfyllt, rasistiskt innehåll eller annat innehåll som strider mot lag och god sed.

Järviwiki riktar sig till alla som är intresserade av våra vatten – också till barn. Ta detta i beaktande när du producerar innehåll till webbtjänsten.

Upprätthållarna av Järviwiki avlägsnar eller redigerar allt allmänt tvivelaktigt innehåll så fort som möjligt. Ansvaret för inläggen ligger dock alltid på dem som har producerat innehållet i fråga.

Målet för Järviwiki är att sprida information om sjöarna i Finland, främja vattenskyddet och öka intresset för våra vattensystem genom att verka för dem tillsammans, betona positiva saker och ta fram nya lösningar – utan att klandra någon. Vi hoppas alltså att du är entusiastisk, positiv och hjälpsam mot de andra användarna i Järviwiki.

Hotade arter

Publicera inte noggranna uppgifter om förekomsterna av sådana hotade arter som löper risk att bli avsiktligt störda eller vars växtplatser kan förstöras med avsikt. Sådana här arter är exempelvis stora rovdjur och en del blomväxter.

Annonsering

Man får publicera objekt- och evenemangbeskrivningar av tjänster och avgiftsförsedda evenemang i Järviwiki, men ekonomisk marknadsföring i dess egentliga mening är däremot förbjuden. Man får exempelvis inte marknadsföra produkter och föra in prisuppgifter och erbjudanden i Järviwiki. Man kan dock förse ett objekt eller ett evenemang med en länk, via vilken andra användare vid behov hittar mer information.

Skyddade uppgifter

En del av de uppgifter som myndigheter och sakkunniga har fört in i Järviwiki är skyddade mot ändringar, för att användarna ska kunna lita på de här uppgifternas riktighet. Skyddet nämns i samband med de skyddade uppgifterna, och användarna kan meddela upprätthållaren om eventuella fel i de skyddade uppgifterna i diskussionsforumet på sidan i fråga eller i upprätthållarens diskussionsforum.

Alla användare kan dessutom skydda de sidor de själva har grundat. Skyddet är avsett främst för observeringsplatserna.

Det är förbjudet att bryta eller att försöka bryta skyddet på något som helst sätt.

Ansvarsfrihet

Finlands miljöcentral (SYKE) eller någon annan gemenskap i anslutning till Järviwiki eller någon person ansvarar inte för uppgifternas riktighet i Järviwiki.

Järviwiki är en social webbtjänst som användarna fritt får redigera. Vem som helst som har registrerat sig som användare i tjänsten kan redigera en stor del av sidorna i Järviwiki samt föra in egen information på sidorna.

Ändringar som gjorts i Järviwiki modereras inte.

Även om man strävar efter att korrigera felaktiga uppgifter har ingen skyldighet att korrigera dem, och det finns inga garantier på att de uppgifter som finns i Järviwiki är riktiga och lämpliga för att användas för något syfte.

SYKE ansvarar under inga omständigheter för direkta eller indirekta skador som orsakas användare eller tredje part och som beror på bland annat, men ej begränsat till, fel och brister i materialet i Järviwiki, användningen av Järviwiki eller uppgifterna i den, funktionsstörningar i Järviwiki, ändringar av innehållet i Järviwiki eller på att Järviwiki lagts ner.

SYKE ansvarar inte heller för ersättningskrav eller andra krav som gäller eventuella upphovsrättsbrott eller upphovsrättsförseelser för material som användare laddat upp i Järviwiki. Allt ansvar för att material som laddats upp i Järviwiki inte medför intrång i någons upphovsrätt, annan laglig rättighet eller lag tillfaller användaren som laddat upp materialet.

Användarna får utnyttja uppgifterna i Järviwiki avgiftsfritt. Järviwiki kan dock innehålla varumärken eller annat immaterialrättsligt material. Materialet tillhör då ägaren, och att det används i Järviwiki ger inte dig eller någon annan rätt att använda det i andra sammanhang.

Informationen i Järviwiki har matats in i Finland, vars grundlag tryggar vars och ens yttrandefrihet. Järviwiki ansvarar inte för förseelser om du använder Järviwiki inom en annan stat och informationen i Järviwiki bryter mot lagen i staten i fråga.