Järviwiki:Upphovsrätt

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tästä sivusta on myös suomenkielinen versio: Järviwiki:Tekijänoikeudet

Användning av innehåll från Järviwiki

Texter som har publicerats i Järviwiki får användas enligt licensen Creative Commons Erkännande 3.0. Enligt villkoren i licensen få man kopiera, redigera och sprida texten även kommersiellt bara den ursprungliga källan anges.

I praktiken betyder det här att när man använder texter från Järviwiki ska man alltid ange Järviwiki som källa och i mån av möjlighet även författarna om dessa är bara några till antalet och om de uppträder under sitt eget namn i Järviwiki. Om de som producerat informationen är många eller de inte uppträder under sitt eget namn, infoga i mån av möjlighet en länk till den sida texten hämtats från.

Ovan nämnda licens omfattar allt innehåll i nummer- och textform. För fotografier och annat innehåll i filform kan däremot gälla andra licenser.

Licensen gäller inte heller för material från databasen Fiskatlas. Vilt- och fiskeriforskingsinstitutet (VFFI) har överlåtit materialet till att användas endast av Järviwiki. Noggrannare information om behörigheten att använda Fiskatlas-databasen fås av Vilt- och fiskeriforskingsinstitutet.

Använding av bilder från Järviwiki

Fotografier och annat innehåll kan publiceras i filform i Järviwiki under olika slags licenser eller med andra publiceringsrätter. Den använda publiceringsrätten syns på beskrivningssidan för varje fil.

Även om det för en fil, av någon orsak, inte har fastsällts en licens eller annan publiceringsrätt, kan du inte anta att den är fri från upphovsrätt.

Användning av innehåll som hämtats från andra tjänster

För innehåll som hämtats från andra tjänster, exempelvis Google Maps-kartor eller YouTube-videoinspelningar, gäller de publiceringsrättigheter som skilt fastsällts för tjänsterna i fråga.

Inmatning av uppgifter i Järviwiki

När du producerar innehåll i text- eller nummerform till Järviwiki, godkänner du att det publiceras under licensen Creative Commons Erkännande 3.0. Vi har valt ut just denna licens för att uppgifterna ska nå en så vidsträckt användning som möjligt – för vattnens bästa. Var förberedd på att din text eventuellt redigeras kraftigt och används i andra sammanhang.

Var också förberedd på att ditt namn nämns i källorna då innehållet används på andra ställen. Om du inte vill att ditt namn kommer fram, använd endast ditt användarnamn i Järviwiki.

Publicera i Järviwiki endast text som du själv har producerat eller text som du vet att man kan publicera under ovan nämnda licens. Kom också ihåg att du alltid ansvarar själv för lagligheten hos den text du publicerar.

Publicering av fotografier i Järviwiki

När du vill publicera fotografier och andra filer i Järviwiki finns det ett större urval av licenser och andra publiceringsrätter att välja mellan. Välj licensen i rullgardinsmenyn i samband med att du laddar upp filen. En kort beskrivning av de olika licenserna kommer fram under rullgardinsmenyn när du bekantar dig med de olika alternativen.

Då du laddar upp egna fotografier eller verk kan du välja en för dig lämplig licens eller publiceringsrätt. Om det ingår specialkrav eller andra viktiga tilläggsuppgifter i den licens du valt kan du anteckna dem i ”Sammandrag”-fältet ovanför rullgardinsmenyn.

Om du laddar upp i Järviwiki ett verk som har skapats av någon annan ska du kontrollera att verket får publiceras i Järviwiki och välja en sådan licens till det som är förenlig med verkets tidigare publiceringsrätt eller annars har godkänts av upphovsrättens innehavare.

Material som kränker upphovsrätten

Meddela webbtjänstens upprätthållare om du i Järviwiki hittar material som kränker upphovsrätten. Du kan göra det i användaren SYKEs diskussionsforum eller genom att skicka respons med funktionen Ge respons i webbtjänsten Ymparisto.fi.