Kärsämäenjoen valuma-alue (54.08)

Jump to: navigation, search
Kärsämäenjoen valuma-alue on 2. jakovaiheen vesistöalue Pyhäjoki (54) -päävesistössä.