Kaituenlampi (04.152.1.008)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kaituenlampi on keskikokoinen järvi Vuoksi (04) -päävesistössä. Se sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa ja kuuluu Etelä-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Kaituenlampi
Järvinumero: 04.152.1.008
Vesistöalue: Urpolanjoen valuma-alue (04.152)
Päävesistö: Vuoksi (04)

Perustiedot

Pinta-ala: 11,67 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 2,84 km
Korkeustaso:

Hallinnolliset alueet

Kunta: Mikkeli
Maakunta: Etelä-Savon maakunta
ELY-keskus: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu ja Suutari

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Kaituenlampi on pinta-alaltaan noin 12 hehtaarin järvi Mikkelissä. Lähivaluma-alue koostuu pääosin metsistä, mutta paikoittain on myös pieniä puroja ja soistumia. Itärannalla sekä Kaituenmäen kaupunginosassa on myös rakennettua oluetta

Nykytila ja suojelu

Järvi on kirkasvetinen ja vähähumuksinen. Vesi oli mittauksissa lievästi hapanta mutta puskurikyky happamoitumista ajatellen oli hyvä. Kesän 2007 tutkimuksissa ravinnepitoisuudet olivat tyypillisiä karulle vesistölle mutta klorofyllipitoisuus ilmensi lievästi rehevää vesistöä. Happitilanteen ja hygieenisen laadun osalta tilanne oli hyvä mutta yleisesti ottaen järven tila on hieman heikentynyt 1990-luvun tilanteeseen verrattuna. Virkistyskäyttöön Kaituenlammen vesi soveltui mittausten mukaan hyvin. (Mikkelin kaupunki)

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Urpolan luontopolku

Urpolan luontopolku kulkee Kaituenlammen sekä Nieluslammen ohi. (Seutuhaku.fi)

Lähteet

Mikkelin kaupunki, Mikkelin kaupungin julkaisuja 1/2008. www-julkaisu, Mikkelin seudun vesistötutkimukset vuonna 2007. http://www2.mikkeli.fi/fi/liitteet/02_palvelut/03_ymparisto/13_ymparistonsuojelu/vesistotutkim.2007nettiversio.pdf. Päivitetty 29.11.2007. Luettu 2.8.2014.