Karhijärvi (36.092.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
71 709 200 m³
0,0717 km³
71 709 200 000 l

Karhijärvi on iso järvi Karvianjoki (36) -päävesistössä. Se sijaitsee Satakunnan maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Karhijärvi
Järvinumero: 36.092.1.001
Vesistöalue: Karhijärven alue (36.092)
Päävesistö: Karvianjoki (36)

Perustiedot

Pinta-ala: 3 334,89 ha
Syvyys: 7,29 m
Keskisyvyys: 2,15 m
Tilavuus: 71 709 200 m³0,0717 km³
71 709 200 000 l

Rantaviiva: 74,99 km
Korkeustaso: 52,1 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

19 heinäkuu 2019 19:12:00
Hieman levää
Havaintopaikka 1

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Karhijärvi sijaitsee Karvianjoen vesistössä Satakunnassa. Pinta-ala on 33,3 km², keskisyvyys 2,2 metriä ja suurin syvyys 7 metriä.

Valuma-alue järven luusuassa on 497 km² ja järvisyys 8,7 %. Suurin osavaluma-alue on Susijärven alue, 222 km².

Saaria tässä kuunsirpin muotoa lähentelevässä järvessä on melko vähän, suurin on Isosalo, 17 ha.

Vedenkorkeus

Karhijärven vedenkorkeutta on havaittu vuodesta 1966 alkaen. Havainnot puuttuvat vuoden 1994 elo-, loka- ja marraskuulta, sekä vuoden 2000 helmikuulta ja vuoden 2002 kesäkuulta. Vedenkorkeusasteikko sijaitsee Karhijärvenpadon yläosassa (YKJ 6840761, 3251843). Koko jakson keskivedenkorkeus on ollut N60+ 52,15 m. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on ollut 56 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut N60+ 53,37 m (toukokuulta 1966), alin N60+ 51,08 m (huhtikuulta 1970), joten äärivaihtelu on ollut 229 cm.

Nykytila

Karhijärvi on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on tyydyttävä. Järven vedessä on runsaasti typpeä ja fosforia. Järveä kuormittaa pääasiassa hajakuormitus sekä vähäisissä määrin Lavian jätevedenpuhdistamo. Lisäksi ravinnepitoisuuksia nostaa järven pohjasta tuleva sisäinen kuormitus. Talvisin kokonaisfosforipitoisuus on yleensä alle 50 µg/l, mutta kesäisin pitoisuus on ollut noin 40–90 µg/l. Suurimmat kokonaisfosforipitoisuudet on mitattu kesinä 2005–2009, mutta pitoisuudet ovat viime kesinä laskeneet. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllin määrä vastaa erittäin rehevien vesien pitoisuuksia, mutta pitoisuudet ovat laskeneet etenkin 2010-luvulla.

Veden happipitoisuus on kesällä pintavedessä hyvä, mutta lievää ylikyllästystä voi esiintyä runsaaseen levätuotantoon liittyen. Alusvedessä voi esiintyä kesälläkin hapen vajausta. Talvisin happi voi kulua loppuun ainakin syvänteen alusvedestä, ja happivajausta voi esiintyä pintaveteen asti.

Karhijärven vesi on voimakkaasti humuspitoista ja sameaa. Veden näkösyvyys on kesäkaudella yleensä vain 0,5-1 m. Pintaveden pH-arvo on ollut viime vuosina kesällä 7-7,3 ja talvisin alempi.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 19.6.2012

Päivitetty 13.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 20.8.2019

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla