Karhijärvi (36.092.1.001)

Jump to: navigation, search
71 709 200 m³
0.0717 km³
71 709 200 000 l

Karhijärvi is a large lake in the Karvianjoki (36) main catchment area. It is located in the region: Satakunnan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Varsinais-Suomen ELY Centre.

The lake

Name: Karhijärvi
Lake code: 36.092.1.001
Catchment area: Karhijärven alue (36.092)
Main catchment area: Karvianjoki (36)

Basic information

Surface area: 3 334.89 ha
Depth: 7.29 m
Mean depth: 2.15 m
Volume: 71 709 200 m³0.0717 km³
71 709 200 000 l

Shoreline: 74.99 km
Elevation: 52.1 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

19 heinäkuu 2019 19:12:00
Some algae
Havaintopaikka 1

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku and Säyne (kala)

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

61° 34' 59.88", 22° 29' 11.04"

Järven erityispiirteet

Karhijärvi sijaitsee Karvianjoen vesistössä Satakunnassa. Pinta-ala on 33,3 km², keskisyvyys 2,2 metriä ja suurin syvyys 7 metriä.

Valuma-alue järven luusuassa on 497 km² ja järvisyys 8,7 %. Suurin osavaluma-alue on Susijärven alue, 222 km².

Saaria tässä kuunsirpin muotoa lähentelevässä järvessä on melko vähän, suurin on Isosalo, 17 ha.

Vedenkorkeus

Karhijärven vedenkorkeutta on havaittu vuodesta 1966 alkaen. Havainnot puuttuvat vuoden 1994 elo-, loka- ja marraskuulta, sekä vuoden 2000 helmikuulta ja vuoden 2002 kesäkuulta. Vedenkorkeusasteikko sijaitsee Karhijärvenpadon yläosassa (YKJ 6840761, 3251843). Koko jakson keskivedenkorkeus on ollut N60+ 52,15 m. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on ollut 56 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut N60+ 53,37 m (toukokuulta 1966), alin N60+ 51,08 m (huhtikuulta 1970), joten äärivaihtelu on ollut 229 cm.

Nykytila

Karhijärvi on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on tyydyttävä. Järven vedessä on runsaasti typpeä ja fosforia. Järveä kuormittaa pääasiassa hajakuormitus sekä vähäisissä määrin Lavian jätevedenpuhdistamo. Lisäksi ravinnepitoisuuksia nostaa järven pohjasta tuleva sisäinen kuormitus. Talvisin kokonaisfosforipitoisuus on yleensä alle 50 µg/l, mutta kesäisin pitoisuus on ollut noin 40–90 µg/l. Suurimmat kokonaisfosforipitoisuudet on mitattu kesinä 2005–2009, mutta pitoisuudet ovat viime kesinä laskeneet. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllin määrä vastaa erittäin rehevien vesien pitoisuuksia, mutta pitoisuudet ovat laskeneet etenkin 2010-luvulla.

Veden happipitoisuus on kesällä pintavedessä hyvä, mutta lievää ylikyllästystä voi esiintyä runsaaseen levätuotantoon liittyen. Alusvedessä voi esiintyä kesälläkin hapen vajausta. Talvisin happi voi kulua loppuun ainakin syvänteen alusvedestä, ja happivajausta voi esiintyä pintaveteen asti.

Karhijärven vesi on voimakkaasti humuspitoista ja sameaa. Veden näkösyvyys on kesäkaudella yleensä vain 0,5-1 m. Pintaveden pH-arvo on ollut viime vuosina kesällä 7-7,3 ja talvisin alempi.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 19.6.2012

Päivitetty 13.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 20.8.2019

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla