Karkialampi (04.153.1.024)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Karkialampi on melko pieni järvi Vuoksi (04) -päävesistössä. Se sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa ja kuuluu Etelä-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Karkialampi
Järvinumero: 04.153.1.024
Vesistöalue: Emolanjoen valuma-alue (04.153)
Päävesistö: Vuoksi (04)

Perustiedot

Pinta-ala: 3,97 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 1,05 km
Korkeustaso:

Hallinnolliset alueet

Kunta: Mikkeli
Maakunta: Etelä-Savon maakunta
ELY-keskus: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki ja Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Karkialampi sijaitsee Mikkelissä; Jyväskylästä Mikkeliin johtavan valtatie 13:n pohjoispuolella, Karkialammentien itäpuolella ja Marssitien eteläpuolella. Lampi on pinta-alaltaan 3,8 hehtaaria. Karkialampi on alin Siekkilänjokeen luoteesta laskevasta lampiketjusta. Sen länsipuolella on Keskilampi ja läntisimpänä kolmesta valtatien pohjoispuolella olevasta lammesta on Palolampi.

Lammen valuma-alueella on suhteellisen paljon soita ja jonkin verran peltoalueita (Tikka Juha.)

Nykytila ja suojelu

Karkialampi on ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien perusteella selvästi rehevöitynyt. Lammen vesi on hyvin runsashumuksista, lievästi hapanta ja puskurikyvyltään hyvää.

Luontaisesta humuskuormituksesta ja hajakuormituksesta johtuen veden happitilanne on ollut heikko varsinkin kerrostuneisuuskausina, mistä on aiheutunut sisäistä kuormitusta eli fosforin, ammoniumtypen ja raudan liukenemista pohjasta (Tikka Juha.)

Vuoden 2006 Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluiden tekemässä vesistötutkimuksessa järven tilan on havaittu hieman parantuneen tätä edeltävän 20 vuoden aikana. Esimerkiksi klorofyllipitoisuudet ovat selvästi laskeneet minkä arvellaan johtuvan runsaasti klorofylliä sisältävän limalevän (Gonyostomum semen) määrän vähenemisestä. Karkialammen veden todettiin (v.2006) laadullisesti sopivan virkistyskäyttöön tyydyttävästi.(Mikkelin kaupunki, 2007)

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Lähteet

Tikka Juha. Tietoa Mikkelin seudun vesistöistä. Karkialampi. Internet-sivu. Luettu 23.6.2014. [1]

Wikipedia. Karkialampi. Internet-sivu. Luettu 23.6.2014. [2]

Mikkelin kaupunki, 2007. Mikkelin kaupungin julkaisuja 1/2007. www-julkaisu. Mikkelin seudun vesistötutkimukset vuonna 2006. http://www2.mikkeli.fi/fi/liitteet/02_palvelut/03_ymparisto/13_ymparistonsuojelu/vesistotutkim_2006_nettiversio.pdf Päivitetty 9.1.2007. Luettu 5.8.2014