Kiimajärvi (35.125.1.001)

Hoppa till: navigering, sök

Kiimajärvi är en ganska stor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Kiimajärvi
Sjönummer: 35.125.1.001
Avrinningsområde: Kikkelänjoen valuma-alue (35.125)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 145,65 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 12,72 km
Höjd över havet: 68 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Jokirapu och Suutari

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 22' 33.96", 22° 41' 47.4"

Järven erityispiirteet

Kiimajärvi sijaitsee Sastamalan kaupungin luoteispuolella lähellä Pirkanmaan ja Satakunnan maakuntien rajaa. Järvellä on pinta-alaa 1,46km² ja syvyyttä noin 10m.

Nykytila ja suojelu

Hertta-tietokannan mukaan järvellä on otettu veden laatu näytteitä 12 kertaa aikavälillä 1974-2013. Tuloksia tietokannasta löytyy kuudesta näytteenotosta. Näytteenottajina ovat toimineet Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset sekä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys.

1980- ja 1990-lukujen mittauksissa järven tila vaikutti hyvältä tulosten perusteella, mutta 2000-luvulle tultaessa on nähtävissä jonkin asteista veden laadun heikkenemistä. Hapen kyllästysaste on ollut keskimäärin 83% ja pysynyt vuoden 2006 mittausta (57%) lukuunottamatta hyvänä. Kuuden metrin syvyydessä hapen määrä romahti vuoden 2002 syksyn mittauksessa, jolloin kyllästysaste oli 0%. Vuonna 2006 happea oli samassa syvyydessä 8%. Keskimäärin hapen kyllästysaste oli 6m syvyydessä 38% ja 45%, mikäli em. 0% tulosta ei huomioida.

Kokonaisfosforipitoisuus oli päällysvedessä keskimäärin 30µg/l. Alusvedessä nähtiin korkea poikkeama silloin, kun hapen kyllästysaste oli 0%. Tällöin fosforia pääsi liukenemaan pohjasedimentistä veteen ja pitoisuus nousi 77µg/l:ssa, kun se keskimäärin on ollut 33µg/l.

Kokonaistyppipitoisuus vaihteli jonkin verran koko vesimassassa. Päällysveden typpi pitoisuus oli keskimäärin 937µg/l ja vaihteluväli oli 600-1200µg/l. Alusvedessä vaihteluväli oli 590-1300µg/l ja keskiarvo 983µg/l. Alhaisimmat typen pitoisuudet mitattiin silloin, kun alusvedessä esiintyi happivajetta.

Näkösyvyys on vaihdellut 1,2-2m välillä keskiarvon ollessa 1,55m.

Luonnonsuojelualue

Kiimajärvi on vesilailla ja ympäristönsuojelulailla suojeltu Natura-2000 alue. Järvestä 95% kuuluu luontodirektiivin mukaiseen "Magnopotamion tai Hyrdocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet" ja 5% on vaihettumissuota tai rantasuota.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järvessä on kalastajien mukaan hyvä haukikanta.

Järven kaakkoispää on merkittävä lintuvesialue. Järvellä on tavattu lintudirektiivin liitteen I lajeja, kuten mm. kaakkuri, kalatiira ja luhtahuitti.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Vuoden 2011 uimavesiprofiilissa on mainittu uimaveden laadun olevan erinomainen. Rannalla ei ole säännöllistä uimavalvontaa.

Uimarannan sijainti: Pohjanmaantie 981, 38300 Sastamala

Uimarannan varustelutaso: pelastusvene, pelastusrengas, rantasauna, WC, pukukoppi, grilli.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Vuoden 2011 uimavesiprofiili

Kiimajärven Natura-2000 alue (ymparisto.fi)