Kokkojoen valuma-alue (59.76)

Jump to: navigation, search
Kokkojoen valuma-alue on 2. jakovaiheen vesistöalue Oulujoki (59) -päävesistössä. Se on jaettu vesistöalueesta: Luvanjoen valuma-alue (59.7).