Kolima (14.472.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
870 874 000 m³
0,871 km³
870 874 000 000 l

Kolima är en stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Mellersta Finlands landskap. Den hör till ELY-centralen i Mellersta Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Kolima
Sjönummer: 14.472.1.001
Avrinningsområde: Koliman lähialue (14.472)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 10 108,3 ha
Djup: 66,31 m
Medeldjup: 8,61 m
Volym: 870 874 000 m³0,871 km³
870 874 000 000 l

Strandlinje: 257,21 km
Höjd över havet: 111,2 m

Administrativa områden

Kommun: Viitasaari, Pihtipudas
Landskap: Keski-Suomen maakunta
ELY-central: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

6 kesäkuu 2019 15:40:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

29 elokuu 2018 13:46:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

21 elokuu 2018 15:32:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Härkäsimppu, Jokirapu, Kuore, Muikku, Siika, Suutari och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

63° 16' 40.8", 25° 47' 46.68"

Järven erityispiirteet

Järvi sijaitsee Pihtiputaalla Keski-Suomen maakunnassa. Järven pinta-ala on 101km² ja suurin syvyys 66m, joka löytyy järven eteläosasta Houninniemen läheltä. Rantaviivaa Kolimalla on 257 kilometriä. Keskisyvyys on noin 8,6m. Järvi kuuluu Kymijoen vesistöön ja on sen latvajärvistä suurin. Järveen laskee luoteesta Alvajärvi ja Kolimasta vesi laskee etelään Keiteleeseen.

Järvellä on saaria kaikkiaan 185, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 5,3km². Järven rannat ovat paikoittain kivikkoisia, mutta myös hiekkarantoja löytyy. Järven länsiosassa on happamia syväkiviä, kun taas itä- ja pohjoisosissa on liuskemuodostumia. Lisäksi järveltä löytyy särkkämuodostumia.

Nykytila ja suojelu

Järven vesi on runsashumuksista ja ruskeanväristä. Järvi on hieman rehevä ja happamuustaso on normaali. Rehevöityminen on painottunut järven pohjoisosaan Pihtiputaan taajaman alueelle. Muuten järven rannat ovat lähes luonnontilaisia.

Järven pohjoisosassa aivan Jyväskyläntien vieressä oleva Putikonlahti on vesikasvillisuuden ja vesilintujen osalta suojeltua alue. Muuten järven vesialueet on suojeltu vesilailla ja rannat ja muut maa-alueet luonnonsuojelulailla. Puolet järven pinta-alasta on lisäksi luokiteltu Natura-2000 alueeksi.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järvellä tavattavia lintulajeja ovat mm. lintudirektiivin I-liitteen kuikka, kaakkuri, selkälokki, nuoli- ja tuulihaukka.

Rannoilla ei esiinny paljoa kasvillisuutta, johtuen niiden kivikkoisuudesta.

Järveen on istutettu kuhaa, järvilohta ja -taimenta, nieriää, planktonsiikaa ja muikkua.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla