Kongasjärvi (61.155.1.004)

Hoppa till: navigering, sök
Kongasjärvi är en medelstor insjö i Iijoki (61) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Norra Österbottens landskap. Den hör till ELY-centralen i Norra Österbottens verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Kongasjärvi
Sjönummer: 61.155.1.004
Avrinningsområde: Kongasojan valuma-alue (61.155)
Huvudavrinningsområde: Iijoki (61)

Basuppgifter

Yta: 93,21 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 12,95 km
Höjd över havet: 114,4 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

65° 17' 19.32", 26° 59' 2.04"

Järven erityispiirteet

Kongasjärvi on Iijoen sivuhaaran järvilaajentuma. Järvialue on keskusallasta lukuun ottamatta hyvin matala. Järven saraniitty- ja ruovikkovyöhykkeet ovat paikoin hyvin leveitä. Järven rannat ovat monin paikoin soistuneet. Järven rannat ovat rikkonaiset pinnan laskemisen takia. Kongasjärven itäpäässä on Päätalon metsälaidun, jonka soistunut ja metsittynyt vesijättö sisältyy lintuvesiensuojeluohjelman rajaukseen. Vesijättömaita on niitetty 1950-luvulle asti. Päätalon metsälaidun on paikallisesti arvokas perinnemaisema.

Nykytila ja suojelu

Kongasjärvi on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi. Se toimii tärkeänä lintujen levähdys- ja sulkimispaikkana muuttoaikana. Kongasjärven pesimälinnustoon kuuluu yli 30 kosteikkolajia. Lajistossa on sekä eteläisiä että pohjoisia lajeja. Tavi ja haapana ovat tavallisimmat lajit. Juurikkalahdella on noin 100 lokkiparin yhdyskunta.


Kongasjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : Kurki, Laulujoutsen, Liro, Metso, Mustakurkku-uikku, Pikkusirkku, Pohjantikka, Pyy, Sinisuohaukka, Suokukko, Suopöllö, Uivelo

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi