Kuivasjärvi (64.065.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kuivasjärvi on keskikokoinen järvi Simojoki (64) -päävesistössä. Se sijaitsee Lapin maakunnassa ja kuuluu Lapin ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Kuivasjärvi
Järvinumero: 64.065.1.001
Vesistöalue: Kuivasjärvenojan valuma-alue (64.065)
Päävesistö: Simojoki (64)

Perustiedot

Pinta-ala: 82,97 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 3,89 km
Korkeustaso: 108,4 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Simo
Maakunta: Lapin maakunta
ELY-keskus: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue: Kemijoen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Kuivasjärvi on Simojokeen laskevan Kuivasjoen latvajärvi. Järvi on suhteellisen karu humusjärvi joka on huomattavalta osalta soiden ympäröimä. Järven kasvillisuus tunnetaan puutteellisesti.

Nykytila ja suojelu

Järven aluekuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alueesta tullaan muodostamaan luonnonsuojelulain mukainen linnustonsuojelualue ja se tullaan perustamaan luonnonsuojelulain ja vesilain nojalla.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järven pesimälinnusto on arvokas ja valtakunnallisessa lintuvesien- suojeluohjelmassa järvi on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Alueen merkitystä nostaa Kemi-Tornion seudun järvien ainoa pilkkasiipiyhdyskunta.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi