Kuorejärvi (35.362.1.002)

Hoppa till: navigering, sök
Kuorejärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Kuorejärvi
Sjönummer: 35.362.1.002
Avrinningsområde: Kuusijärven - Haukkajoen alue (35.362)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 19,07 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 3,54 km
Höjd över havet:

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Suutari och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 56' 28.32", 23° 46' 36.48"

Järven erityispiirteet

Kuorejärvi sijaitsee Kuusijärven itäpuolella ja laskee vetensä Kuusijärven keskiosaan. Kuorejärven sijainti on hyvin suojainen, sillä järven pohjoispuolella sijaitsee Särkijärvenvuori. Lisäksi järven itä- ja eteläosan rannat ovat jyrkät maastonmuodoiltaan. Kuorejärven keskiviipymä on noin 7 kuukautta. Valuma-alue on pienten soiden pirstomaa maastonmuodoiltaan vaihtelevaa ja karua metsämaata. Peruskartan mukaan valuma-alueella on hyvin vähän peltoa ja haja-asutusta, joten järveen kohdistuva kuormituspaine on vähäinen.

Maksimisyvyys: 9,2 m

Veden keskiviipymä: 214 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Kuorejärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1978, 1993 ja 2003.

Valuma-alueen suo- ja metsävaltaisuus näkyy Kuorejärven vedenlaadussa veden lievästi ruskeana värisävynä ja vahvana humusleimana. Puskurikyky on valuma-aluetekijöiden vuoksi heikko, ja valuma-alueelta tulevat vedet säätelevätkin Kuorejärven veden happamuustasoa. Veden pH-taso on ollut pääsääntöisesti hapan, mutta ajoittain vesi on ollut erittäin hapanta pH-tason laskiessa alle 5. Veden sähkönjohtavuus on alhainen.

Rehevyystaso on ollut fosforipitoisuuden perusteella pääsääntöisesti karuille vesille ominainen. Vain talvella 1979 lievästi rehevien vesien raja-arvo (12 µg/l) ylittyi päällysvedessä. Typpipitoisuudet ovat olleet poikkeuksetta luonnontasoa. Pitkällä aikavälillä fosforipitoisuuksissa on todettavissa loiva laskeva suuntaus.

Happitilanne on ollut talvisin hyvä lukuun ottamatta talvea 2003, jolloin se heikentyi tyydyttäväksi. Talvi 2003 oli happitalouden kannalta poikkeuksellisen hankala, ja happitalouden ongelmat olivat tavanomaisia. Kesällä 1979 näytteenotto ajoittui alkukesään, jolloin happitilanne oli erinomainen. Loppukesälläkin happitilanne on todennäköisesti säilynyt hyvänä. Hapen kuluminen on Kuorejärvessä melko hidasta vahvasta humusleimasta huolimatta.

Kuorejärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentävät veden happamuus ja runsashumuksisuus. Vedenlaatu on hyvin lähellä hyvää laatua.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla