Kuusjärvi (35.341.1.005)

Hoppa till: navigering, sök

Kuusjärvi är en ganska stor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Kuusjärvi
Sjönummer: 35.341.1.005
Avrinningsområde: Jakaman - Kuusjärven alue (35.341)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 228,5 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 24,37 km
Höjd över havet: 107,1 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 47' 23.28", 23° 41' 10.32"

Järven erityispiirteet

Kuusjärvi sijaitsee Ylöjärven kaupungin Parkkuun kylän eteläpuolella. Valuma-alue on laaja, sillä Parkusjoen alaosan ja yläosan vesistöalueiden vedet laskevat Kuusjärveen. Kuusjärvi laskee Jakaman kautta Näsijärveen. Veden vaihtuvuus on Kuusjärvessä nopeaa, sillä keskiviipymä on vain kolme kuukautta. Peruskartan mukaan valuma-alue on metsävaltainen ja karu. Valuma-alueella sijaitsee lisäksi peltoa ja haja-asutusta.

Maksimisyvyys: 9,4 m

Veden keskiviipymä: 114 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Kuusjärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1998, 2001 ja 2009. Näytteitä on otettu kolmelta eri havaintopaikalta.

Kuusjärven vedenlaatu on vaihdellut tutkittuina ajankohtina voimakkaasti, mikä on seurausta lyhyestä keskiviipymästä. Veden väri on vaihdellut ruskeasta erittäin ruskeaan ja humusleima kemiallisen hapenkulutuksen perusteella vahvasta voimakkaaseen. Veden pH on ollut alhaisimmillaan talvisin hapahko, mutta kesäisin veden pH on kohonnut levien perustuotannon ansiosta järvivesien normaalille tasolle. Veden sähkönjohtavuus on valuma-alueen karuuden vuoksi alhainen, ja puskurikyky happamoitumista vastaan on heikko tai välttävä.

Myös ravinnetaso on vaihdellut voimakkaasti tutkittuina ajankohtina. Fosforipitoisuudet ovat vaihdelleet lievästi rehevien vesien luokassa. Alhaisimmillaan fosforipitoisuudet ovat olleet lähellä karujen vesien tasoa ja suurimmillaan kohonneet lähelle rehevien vesien raja-arvoa (30 µg/l). Myös typpipitoisuudet ovat olleet lievästi luonnontilaisia järvivesiä suuremmat.

Happitaloudessa on todettu sekä talvisin että kesäisin ongelmia. Talvisin pohjan lähellä on todettu happikato, ja kesälläkin happi oli kulunut tutkittuna ajankohtana vähiin. Pelkistävien olosuhteiden seurauksena on todettu sisäistä kuormitusta, sillä pohjan lähellä ravinnepitoisuudet ovat kohonneet selvästi pintaveteen nähden. Myös rautaa ja mangaania on vapautunut pohjasedimentistä. Levää todettiin kesällä 2001 Kuusjärven eteläosassa reheville vesille ominaisesti ja Hevossaaren pohjoispuolella jopa erittäin reheville vesille ominaisesti.

Kuusjärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentävät veden runsashumuksisuus, lievä rehevyys sekä veden hapahko luonne. Myös todetut happitalouden häiriöt heikentävät laatua.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla