Löytänänjärvi (35.316.1.003)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Löytänänjärvi on melko iso järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Löytänänjärvi
Järvinumero: 35.316.1.003
Vesistöalue: Löytänänjärven valuma-alue (35.316)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 148,49 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 9,38 km
Korkeustaso: 97,6 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Jokirapu ja Toutain

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Löytänänjärvi sijaitsee Tampereelta noin 30km pohjoiseen Näsijärven Myyrysselän tuntumassa. Järvellä on pinta-alaa 148,5ha ja syvyyttä 8m. Järven vedenvaihtuvuus on heikko. Järveen laskee Helmioja ja Hautanevanoja. Järvestä virtaa vesi pois kaivetun Myllyojan kautta.

Nykytila ja suojelu

Järvi on rehevä ja sen vesi on ajoittain humuspitoista. Hertta-tietokannassa on tulokset seitsemästä veden laatu mittauksesta, jotka on suoritettu aikavälillä 1992-2009. Näytteenottajina ovat toimineet Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset sekä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. Järven veden laatu on arvioitu tyydyttäväksi.

Mittauksissa päällysveden hapen kyllästysaste on ollut keskimäärin 86%. Alusvedessä on esiintynyt ajoittain happikatoja ja -vajauksia. Keskimäärin hapen kyllästysaste on ollut 7-8m syvyydessä 1,8%, jos kahta poikkeustulosta ei oteta huomioon. Poikkeustulokset ovat vuosilta 2007 ja 2009, jolloin kyllästysaste oli 43% ja 67%.

Päällysveden kokonaisfosforipitoisuus on ollut keskimäärin 26µg/l ja alusvedessä 101µg/l. Alusvedessä alin fosforin pitoisuus on ollut 43µg/l ja suurin 230µg/l. Korkea alusveden kokonaisfosforipitoisuus viittaa sisäiseen kuormitukseen ja tuloksista nähdäänkin, että niissä mittauksissa, joissa alusveden hapen kyllästysaste oli alhaisimmillaan, oli myös korkeat fosforipitoisuudet. Fosforia pääsee liukenemaan veteen sedimentistä hapettomissa olosuhteissa.

Veden kokonaistyppipitoisuus on ollut päällysvedessä keskimäärin 670µg/l ja alusvedessä 1275µg/l. Näkösyvyys on ollut keskimäärin 1,5m.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven rannoilla on runsaasti loma-asutusta.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla