Lehtosenjärvi (51.052.1.001)

Hoppa till: navigering, sök

Lehtosenjärvi är en ganska stor insjö i Lestijoki (51) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Mellersta Österbottens landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Lehtosenjärvi
Sjönummer: 51.052.1.001
Avrinningsområde: Lehtosenjärven valuma-alue (51.052)
Huvudavrinningsområde: Lestijoki (51)

Basuppgifter

Yta: 387,28 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 23,07 km
Höjd över havet: 162,3 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki och Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

63° 23' 6.72", 24° 45' 22.32"

Järven erityispiirteet

Lehtosenjärvi sijaitsee suurvedenjakajan tuntumassa Keski-Pohjanmaalla Lestijärven kunnassa. Se kuuluu vesistöalueeltaan Lehtosenjärven valuma-alueeseen ja päävesistöltään Lestijokeen. Lehtosenjärvi laskee Lehtosenjokea pitkin Lestijärveen ja edelleen Lestijokeen.

Lehtosenjärven pinta-ala on reilu 387 hehtaaria ja rantaviivaa sillä on reilu 23 kilometriä. Saaria järvellä on kaiken kaikkiaan 28 ja lohkareiden muodostamia kareja on runsaasti. Järven huomattavimpia saaria ovat mm. Patasaaret, Kaksossaaret, Honkasaari, Isosaari, Esankari, Marjuluoto, Martinsaari, Rahkapatti, Piippusaari, Esansaari, Lehtosaari, Ukonsaaret, Lammassaari, Riuttasaari ja Pyöriäsaari.

Noin puolet Lehtosenjärven rannoista on turverantoja ja osa rannoista on karun kivikkoisia. Järvellä ei ole reheviä lintulahtia. Lehtosenjärvi on kuitenkin rakentamatonta aluetta ja se kuuluu Natura 2000- sekä rantojensuojelukohteisiin.

Nykytila ja suojelu

Lehtosenjärvi on humuspitoinen pienjärvi. Sen vedenlaatu on säilynyt lähes luonnontilaisena, jos ei oteta huomioon metsäojitusten humuskuormitusta. Järven vedenväri on erittäin ruskeaa (väriluku 122) ja rehevyystaso lievästi rehevä kokonaisfosforin määrän ollessa 21 µg/l. Vesi on hapanta (pH 5,8).

Lehtosenjärvi kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan sekä Natura 2000 -alueeseen, joka muodostuu Lehtosenjärven rantojensuojelualueesta ja siihen liittyvästä Siivennevan-Isorämeen luonnontilaisesta suoalueesta sekä erillisestä Vuorenkankaan vanhojen metsien suojelualueesta. Lehtosenjärven vesialueen suojeluarvoja on turvattu vesilailla.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Kalat

Hyvänä erämaajärvenä Lehtosenjärvi houkuttelee sekä paikallisia että urheilukalastajia. Järveen on istutettu kuhaa, siikaa ja plaktonsiikaa.

Linnut

Lehtosenjärvellä ei ole reheviä lintulahtia, mutta sen linnustoon kuuluu kuitenkin tavanomaisia sorsalajeja, suolinnustoa sekä selkälokki. Lintudirektiivin liitteen I linnuista alueella tavataan suopöllöä, laulujoutsenta, palokärkeä, kuikkaa, kurkea, kapustarintaa ja liroa.

Kasvillisuus

Lehtosenjärvi kuuluu lähinnä kortejärvien tyyppiin, mutta sen kortteikot ovat suhteellisen kapeita ja harvoja. Rantakasvistoa ovat järvikorte, ulpukka ja palpakot. Noin puolet järven rannoista on enimmäkseen rahkarämettä ja isovarpuista rämettä. Myös kahdessa suurimmassa saaressa on rämerantoja. Lehtosenjärven rantasuot on ojitettu monin paikoin.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Lehtosenjärven rannat ovat rakentamattomat ja järvi on melko hyvä kalastuskohde. Järven rannoille on viitoitettu Peuranpolku-vaellusreitti rantalaavuineen.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla