Littoistenjärvi (82V043.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
2 956 930 m³
0,00296 km³
2 956 930 000 l

Littoistenjärvi är en ganska stor insjö i Saaristomeren rannikkoalue, Ahvenanmaa (82) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Egentliga Finlands landskap. Den hör till ELY-centralen i Egentliga Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Littoistenjärvi
Sjönummer: 82V043.1.001
Avrinningsområde: Välialue (82V043)
Huvudavrinningsområde: Saaristomeren rannikkoalue, Ahvenanmaa (82)

Basuppgifter

Yta: 145,36 ha
Djup: 2,9 m
Medeldjup: 2,03 m
Volym: 2 956 930 m³0,00296 km³
2 956 930 000 l

Strandlinje: 6,84 km
Höjd över havet: 35,6 m

Administrativa områden

Kommun: Lieto, Kaarina
Landskap: Varsinais-Suomen maakunta
ELY-central: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde:

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

19 elokuu 2019 13:15:00
Inga alger
Littoistenjärvi, Ristikallion ranta

19 elokuu 2019 13:00:00
Inga alger
Littoistenjärvi hiekkaranta

19 elokuu 2019 12:00:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

60° 27' 15.12", 22° 23' 27.6"

Järven erityispiirteet

Littoistenjärvi on järvi Littoisten kylässä Kaarinan ja Liedon kuntien rajalla. Järvi on pinta-alaltaan 147,5 hehtaaria. Littoistenjärven keskisyvyys on noin kaksi metriä ja se on enimmillään kolme metriä syvä. Rantaviivaa järvellä on noin kuusi kilometriä. Vettä altaassa on noin 3 250 000 kuutiometriä. Järvessä on kaksi pientä saarta ja luoto.

Littoistenjärveä säännöstellään Länsi-Suomen vesioikeuden 8.1.1970 antaman päätöksen mukaisesti.

Nykytila ja suojelu

Littoistenjärvellä toteutettiin kemikaalikunnostus käsittely vuonna 2017. Käsittelyn tarkoituksena oli parantaa järven vedenlaatua, siten että järvestä saadaan virkistyskäyttöön soveltuva vesistö. Kunnostukseen päädyttiin, koska järvi kärsi aikaisemmin syaanobakteerien (sinilevä) massaesiintymistä kesäkuukausina ja jäänalaisista happikadoista talvikuukausina. Kunnostuksen jälkeen veden laatu on pysynyt hyvänä, vesi on kirkasta ja hajutonta. Viimeksi järven tilanne on ollut samanlainen 1980 luvulla, jolloin järven tilanne oli hyvä tai erinomainen. Myös järven happamuudenpuskurointikyky (=alkaliteetti) on palautumassa käsittelyä edeltävälle tasolle.

Jatkossa järven hoitokeinoina pidetään hoitokalastusta ja mahdollista talvista ilmastusta. Littoistenjärvellä on suoritettu hoitokalastusta jo vuodesta 2006. Lisäksi järven vedenlaatua tutkitaan säännöllisesti tehtävillä seurantatutkimuksilla.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järven linnustoa on kartoitettu vuosina 1968, 1981, 1983, 2003, 2006 ja 2012. Yhdessä Kaarinan puolelle synnytetyn Järvelän kosteikon kanssa järvi muodostaa linnuille merkittävän pesimäalueen sekä muutonaikaisen lepäilyalueen. Järvestä ja kosteikosta onkin muodostunut suosittu luonto- ja linturetkeilykohde. (Liedon kunta 2013)

Vuoden 2012 linnustoselvityksen ja lähivuosien tarkkailutietojen perusteella Littoistenjärvellä pesii useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lintulajeja. Uhanalaisista pesimälajeista vuosittaisia pesijöitä ovat vaarantuneet tukkasotka ja selkälokki. Muista vaarantuneista lajeista liejukana on pesinyt 2000-luvulla ja rastaskerttunen ja mustakurkku-uikkuja on havaittu alueella pesimäaikaan. Silmälläpidettäviä, säännöllisesti järvellä pesiviä lajeja ovat rantasipi ja naurulokki. (Liedon kunta 2013)

Asutus ja vesistön käyttötavat

Littoistenjärven rannat ovat Kaarinan puolella asemakaavoitettua pientaloaluetta, kun taas Liedon puolella on metsäistä. Moottoriliikenne järvellä on kielletty kaikkina vuodenaikoina.

Aiheesta muualla

Liedon kunta 2013. Littoistenjärvi. Internet-sivu. Viitattu 1.8.2014. [1]

Wikipedia. Littoistenjärvi. Internet-sivu. Viitattu 1.8.2014. [2]