Muhjärvi (14.111.1.018)

Hoppa till: navigering, sök
5 138 510 m³
0,00514 km³
5 138 510 000 l

Muhjärvi är en ganska stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Kymmenedalens landskap. Den hör till ELY-centralen i Sydöstra Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Muhjärvi
Sjönummer: 14.111.1.018
Avrinningsområde: Kymijoen suuhaarojen alue (14.111)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 252,31 ha
Djup: 5,06 m
Medeldjup: 2,04 m
Volym: 5 138 510 m³0,00514 km³
5 138 510 000 l

Strandlinje: 7,75 km
Höjd över havet: 20,6 m

Administrativa områden

Kommun: Kouvola
Landskap: Kymenlaakson maakunta
ELY-central: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Ankerias, Harjus, Hauki, Karppi, Kuore, Lohi, Nahkiainen (kala), Siika, Suutari, Säyne (kala), Toutain och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

60° 39' 46.44", 26° 43' 41.16"

Järven erityispiirteet

Järvi sijaitsee Kymenlaakson maakunnassa. Järvestä pohjoiseen noin 20km päässä on Kouvolan kaupunki ja 20km etelään Suomenlahti. Järven pinta-ala on 3,02km², keskisyvyys 1,5m ja suurin syvyys 5,1m. Matala salmi yhdistää järven Kymijokeen. Järvi kuuluu Kymijoen vesistöön.

Järven lähivaluma-alueella on runsaasti peltoja, jotka erottaa vesistöstä kapea lehtipuiden ja pensaiden kaistale. Ranta-alueilla on varsinkin matalan veden aikoina liejuvyöhyke.

Nykytila ja suojelu

Järvi on erittäin rehevä ja vesi on väriltään ruskeaa ja sameaa. Näkösyvyys on alle metri johtuen suuresta humuksen määrästä. Lähivaluma-alueen pelloilta pääsee runsaasti ravinteita vesistöön, joka selittää järven korkean fosforipitoisuuden. Järven happamuustaso on normaali. Järvellä esiintyy laajoja leväkukintoja ja happitilanne on usein heikko pohjakerroksissa. Myös umpeenkasvu on ajoittain ongelmana.

Järvellä on suoritettu hoitokalastuksia vuodesta 1999 lähtien.

Järvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja on luokiteltu Natura-2000 alueeksi. Järveä ei olla vielä suojeltu, mutta lähivuosina se on tarkoitus toteuttaa vesilailla.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järvi on tärkeä levähdysalue muuttolinnuille. Järvellä voi tavata lintudirektiivin I-liitteen lintulajeja, kuten kalatiiran, kapustarinnan, ruskosuohaukan ja uivelon. Etenkin kahlaajat viihtyvät järvellä.

Järveen on istutettu kuhaa, siikaa, ankeriasta ja toutainta. Järvi on melko kalarikas, varsinkin särkikalojen osalta. Järvellä tyypillisiä kalalajeja ovat särki, ahven, lahna, salakka ja pasuri.

Rannoilla kasvaa kapeita ruovikkokasvien kasvustoja.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla