Näsijärven - Ruoveden alue (35.3)

Jump to: navigation, search
Näsijärven - Ruoveden alue on 1. jakovaiheen vesistöalue Kokemäenjoki (35) -päävesistössä.