Niskajärvi (14.934.1.024)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
10 432 900 m³
0,0104 km³
10 432 900 000 l

Niskajärvi on melko iso järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa ja kuuluu Etelä-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Niskajärvi
Järvinumero: 14.934.1.024
Vesistöalue: Nykälänjoen - Naarajoen alue (14.934)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 399,32 ha
Syvyys: 8,26 m
Keskisyvyys: 2,61 m
Tilavuus: 10 432 900 m³0,0104 km³
10 432 900 000 l

Rantaviiva: 22,89 km
Korkeustaso: 106,9 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Harjus, Hauki, Jokirapu ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Niskajärvi sijaitsee Pieksämäen kaupungin alueella. Valuma-alueena on Nykälänjoen-Naarajoen alue. Järven pinta-ala on 392 ha. Tutkimusalueena on ollut 7,6 m:n syvänne, Lapinsaaresta pohjoiseen. Niskajärven vesi on talviaikaan kirkasta ja väriltään ruskeaa. Järvi on tyypiltään keskihumuksisen ja runsashumuksisen väliltä. Happiongelmia järvessä ei ole havaittu. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan lähinnä rehevä. Keskikesällä on mitattu korkeita klorofyllipitoisuuksia. Virkistyskäyttö- ja yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan tyydyttävä. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan.

Nykytila ja suojelu

Järvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-93 ja 2000-01. Näitä ennen järvestä on useita yksittäisiä näytteenottokertoja, vanhin vuodelta 1966. Niskajärven 028 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 10.10.2011 ja tekijänä oli Etelä-Savon ELY. Lehtivihreä oli erinomainen ja kokonaisfosfori oli hyvä. Hapen kyllästysaste oli tyydyttävä ja väriluku oli välttävä.

Luontokohteita ja lajistoa

Niskajärven länsirannan metsät ja purot ovat paikallisesti edustavia. Länsirannalla on ojitettuja rantametsiä ja hakkuualueita. Puusto on ranta-alueilla tavanomaista, samoin metsätyyppi (MT). Niskajärven pohjoisrannat ovat yleisesti matalia ja ojitettuja, mutta paikoin ojitukset ovat kasvaneet umpeen. Pohjoisrannalla on pieniä saravaltaisia rantaluhtia niemissä ja lahdissa. Niskajärven pohjoisosassa on pieniä, linnustolle merkittäviä saaria ja kareja.

Itäranta on rakennettua ympäristöä. Etelässä Särenmättäänsalmen itärannassa on edustava metsikkö. Metsäiset Lätinsaaret ovat maisemallisesti arvokkaita. Laurikanlahden rannat ovat sekametsää. Pohjoisrannoilla on tärkeitä niemiä maisemallisesti, kasvilajistollisesti ja linnustollisesti. Niemille on yhteistä sarojen runsaus ja ranta-alueiden mataluus.

Niskajärven lintulajeja: lokit, kalatiirat, isokoskelo ja haapana.

Kasvilajistoa: pystykeiholehti, haarapalpakko, järvikorte, ratamosarpiota, kurjenjalkaa, nuotta-ruohoa, lehtipuita, metsäkastikka, korpikastikka, metsälauha, päivänkakkara, mustikka, sudenmarjaa, nuokkuhelmikkää, koiranheisiä, metsätähti, ulpukka ja riidenlieko.

Lähteet: Valtion ympäristöhallinto, Naarajärven rantaosayleiskaavan luontoselvitys 2006.