Niskajärvi (14.934.1.024)

Hoppa till: navigering, sök
10 432 900 m³
0,0104 km³
10 432 900 000 l

Niskajärvi är en ganska stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Niskajärvi
Sjönummer: 14.934.1.024
Avrinningsområde: Nykälänjoen - Naarajoen alue (14.934)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 399,32 ha
Djup: 8,26 m
Medeldjup: 2,61 m
Volym: 10 432 900 m³0,0104 km³
10 432 900 000 l

Strandlinje: 22,89 km
Höjd över havet: 106,9 m

Administrativa områden

Kommun: Pieksämäki
Landskap: Etelä-Savon maakunta
ELY-central: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Harjus, Hauki, Jokirapu och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 13' 14.88", 26° 58' 48.36"

Järven erityispiirteet

Niskajärvi sijaitsee Pieksämäen kaupungin alueella. Valuma-alueena on Nykälänjoen-Naarajoen alue. Järven pinta-ala on 392 ha. Tutkimusalueena on ollut 7,6 m:n syvänne, Lapinsaaresta pohjoiseen. Niskajärven vesi on talviaikaan kirkasta ja väriltään ruskeaa. Järvi on tyypiltään keskihumuksisen ja runsashumuksisen väliltä. Happiongelmia järvessä ei ole havaittu. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan lähinnä rehevä. Keskikesällä on mitattu korkeita klorofyllipitoisuuksia. Virkistyskäyttö- ja yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan tyydyttävä. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan.

Nykytila ja suojelu

Järvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-93 ja 2000-01. Näitä ennen järvestä on useita yksittäisiä näytteenottokertoja, vanhin vuodelta 1966. Niskajärven 028 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 10.10.2011 ja tekijänä oli Etelä-Savon ELY. Lehtivihreä oli erinomainen ja kokonaisfosfori oli hyvä. Hapen kyllästysaste oli tyydyttävä ja väriluku oli välttävä.

Luontokohteita ja lajistoa

Niskajärven länsirannan metsät ja purot ovat paikallisesti edustavia. Länsirannalla on ojitettuja rantametsiä ja hakkuualueita. Puusto on ranta-alueilla tavanomaista, samoin metsätyyppi (MT). Niskajärven pohjoisrannat ovat yleisesti matalia ja ojitettuja, mutta paikoin ojitukset ovat kasvaneet umpeen. Pohjoisrannalla on pieniä saravaltaisia rantaluhtia niemissä ja lahdissa. Niskajärven pohjoisosassa on pieniä, linnustolle merkittäviä saaria ja kareja.

Itäranta on rakennettua ympäristöä. Etelässä Särenmättäänsalmen itärannassa on edustava metsikkö. Metsäiset Lätinsaaret ovat maisemallisesti arvokkaita. Laurikanlahden rannat ovat sekametsää. Pohjoisrannoilla on tärkeitä niemiä maisemallisesti, kasvilajistollisesti ja linnustollisesti. Niemille on yhteistä sarojen runsaus ja ranta-alueiden mataluus.

Niskajärven lintulajeja: lokit, kalatiirat, isokoskelo ja haapana.

Kasvilajistoa: pystykeiholehti, haarapalpakko, järvikorte, ratamosarpiota, kurjenjalkaa, nuotta-ruohoa, lehtipuita, metsäkastikka, korpikastikka, metsälauha, päivänkakkara, mustikka, sudenmarjaa, nuokkuhelmikkää, koiranheisiä, metsätähti, ulpukka ja riidenlieko.

Lähteet: Valtion ympäristöhallinto, Naarajärven rantaosayleiskaavan luontoselvitys 2006.