Niskajärvi (14.941.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
80 131 700 m³
0,0801 km³
80 131 700 000 l

Niskajärvi on iso järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Kymenlaakson maakunnassa ja kuuluu Kaakkois-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Niskajärvi
Järvinumero: 14.941.1.001
Vesistöalue: Niskajärven lähialue (14.941)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 1 201,9 ha
Syvyys: 31,56 m
Keskisyvyys: 6,67 m
Tilavuus: 80 131 700 m³0,0801 km³
80 131 700 000 l

Rantaviiva: 63,39 km
Korkeustaso: 73,1 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Kuore, Säyne (kala) ja Täplärapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Niskajärvi sijaitsee Kouvolassa Suur-Selänpään kylän pohjoispuolella. Se on vähähumuksinen, suuri ja muodoltaan rikkonainen järvi. Järvelläon rantaviivaa 63,4 km. Sen pinta-ala on 1202 ha ja valuma-alueen pinta-ala on 32700 ha. Niskajärven syvin kohta on 31,56 m ja keskisyvyys 6,67 m.

Niskajärveen virtaa vettä reittiä Karijärvi, Kaajärvi, Ruuhasjärvi, Huhdasjärvi (Myllyjoen vesistö) kautta niin, että Vesalanjoki laskee Niskajärven pohjoisosassa sijaitsevaan Raikoonlahteen. Iso-Ruhmaksen, Vähä-Ruhmaksen ja Johdasjärven vedet laskevat Niskajärveen lännestä päin. Niskajärven vedet kulkevat etelässä sijaitsevaan Suolajärveen ja sitä kautta alaspäin. Niskajärven vesi vaihtuu erittäin nopeasti.

Nykytila ja suojelu

Niskajärvi on karu ja vedeltään lievästi humusleimainen. Näkösyvyys on 4 m. Järven tila on erinomainen.

Niskajärven vedenlaatua seurataan säännöllisesti Kaakkois-Suomen Ympäristökeskuksen toimesta. Pohjoisesta tulevan Vesalanjoen sekä lännestä virtaavan Johdasjärven vesi on hyvin kirkasta. Kaikki Niskajärven vedenlaatuarvot ovat yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan erinomaisia. Niskajärven vesi on hyvin soveliasta eri kalalajeille sekä yleiseen virkistyskäyttöön.

Niskajärven Raudanlahden rannalla Häkälänniemen tyvessä sekä Lehtisensaaren lounaisosassa sijaitsevat vanhan lehtipuumetsän alueet. Tämän Natura 2000 -alueen koko on 26 ha. Häkälänniemen alue on jyrkkien kallioiden reunustama lehtimetsänotkelma. Valtapuusto alueella on iäkästä hieskoivikkoa, jonka seassa esiintyy runsaasti järeitä haapoja. Lahonneita koivupökkelöitä ja maapuita alueella on runsaasti. Kallioiset osat ovat mäntyvaltaisia. Lehtisensaaren alue käsittää saaren lehtipuuvaltaisen lounaisosan. Puustoltaan alue on vanhaa koivikkoa, jossa esiintyy sekapuuna haapaa ja mäntyä. Iältään puusto on 80-100 -vuotiasta. Suurimpien puiden läpimitta on 50 cm. Alueella esiintyy runsaasti pökkelöitä ja maapuita.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järvessä esiintyy luontaisesti mm. ahventa, muikkua, haukea, särkeä ja madetta.

Niskajärveen istutetaan vuosittain huomattavia määriä eri kalalajien poikasia. Järveen on istutettu kuhaa, järvilohta, järvitaimenta, harjusta, järvisiikaa, haukea, nieriää ja muikkua.

Niskajärveen on istutettu myös täplärapuja.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Niskajärven ympäristössä on runsaasti vapaa-ajanasutusta.

Järvi tarjoaa hyvän ympäristön harrastaa mm. virkistyskalastusta, melontaa, geokätköilyä sekä retkeilyä.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla