Nuutajärvi (35.287.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Nuutajärvi on melko iso järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Nuutajärvi
Järvinumero: 35.287.1.001
Vesistöalue: Nuutajoen valuma-alue (35.287)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 193,14 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 11,22 km
Korkeustaso: 99,8 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Karppi, Suutari ja Toutain

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nuutajärvi sijaitsee Rutajärven eteläpuolella Urjalassa Pirkanmaalla. Järvellä on pinta-alaa 1,91km² ja syvyyttä keskimäärin 1,8m. Suurin syvyys on 2,3m. Järven vesi on ruskeanväristä ja järvi on voimakkaasti rehevöitynyt. Yleisluokaltaan järvi on välttävässä kunnossa, joskin ravinteiden suuri määrä viittaa huonoon tilaan. Järveen kohdistuvasta kuormituksesta merkittävä osa tulee viljelystä, maataloudesta ja haja-asutuksesta.

Nuutajärveen laskevat Iso Mustajärvi, Matkunjärvi ja Särkijärvi. Järven valuma-alueella on myös luonnonsuojelualueita, kuten Kaakkosuo-Kivijärvi-luonnonsuojelualue.

Nykytila ja suojelu

Nuuta-,Ruta-ja Kortejärven suojeluyhdistys järjestää Nuutajärven tilaa koskevan tiedotustilaisuuden 16.11.2013 klo. 11.00 alkaen kahvila-ravintola aallossa.

Hertta-tietokannan mukaan järvellä on tehty veden laatu mittauksia 41 kertaa vuosina 1966-2014. Näytteenottajina ovat toimineet Hämeen-, Pirkanmaan- ja Uuudenmaan ELY-keskukset sekä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. Mittauksista 28 on tehty järven itäosassa ja 13 länsiosassa.

Järven itäosan mittauksista tuloksia on 26 mittauksesta aikavälillä 1966-2013. Mittauspisteessä on syvyyttä enimmillään 2,3m ja suurin osa näytteistä otettiin 1m syvyydestä. Osassa mittauksista on lisätietona levähavainto ja veden sameus.

Veden hapen kyllästysaste on ollut keskimäärin 72% ja jonkinasteista heikkenemistä on tuloksista nähtävissä. Veden kokonaisfosforipitoisuus on ollut keskimäärin 125µg/l ja kokonaistyppipitoisuus taas keskimäärin 1676µg/l. Näkösyvyys on ollut 0,42m.

Länsiosassa mittaukset aloitettiin vasta vuonna 2012 ja tuloksia on saatavilla yhdeksästä mittauksesta. Mittauspaikalla on syvyyttä enimmillään 1,4m. Veden hapen kyllästysaste on ollut keskimäärin 77%. Kokonaisfosforipitoisuus on ollut 103µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 1589µg/l. Näkösyvyys on ollut 0,41m.

Pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan veden laatu on huono, jos veden kokonaisfosforipitoisuus on yli 100µg/l.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Aamulehti uutisoi 25.7.2014 Nuutajärvellä tapahtuneesta kalakuolemasta. Kalakuolemien syyksi todettiin hapen puute, joka johtui veden korkeasta lämpötilasta. Rehevässä järvessä hajotustoiminta on vilkasta ja tässä tapauksessa kulutti hapen loppuun. Linkki uutiseen.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Nuutajärven taajaman jätevedet johdetaan Urjalan puhdistamoon vuonna 2012 valmistuneella siirtoviemärillä. Taajaman jätevedet eivät siten vaikuta Nuutajärven veden laatuun, mutta myös Rutajärvessä, johon Nuutajoki laskee, esiintyy ajoittain leväkukintoja osittain Nuutajärvestä Nuutajoen kautta tulevan huonolaatuisen veden takia.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Nuutajärven Wikipedia sivut

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry