Ominaisuus:Explanation

Loikkaa: valikkoon, hakuun

text


Ominaisuutta ”Explanation” käyttävät sivut

Näytetään 25 tätä ominaisuutta käyttävää sivua.

(← 25 edellistä) (25 seuraavaa →)

A

Aallokko +Monen erikokoisen aallon muodostama kokonaisuus.  +
Aallonkorkeus +Aallokon korkeus annetaan merkitsevänä aallonkorkeutena.  +
Aalto +Aaltoliikkeen perusmääritelmiä.  +
Ahtojää +Katso [[Jäätyypit]]  +
Aitotumalliset mikrobit +Mikroskooppisen pienet yksisoluiset levät ja alkueläimet.  +
Aitoviherlevät +Kasviplanktonleviin kuuluva ryhmä leviä  +
Ajojää +Katso [[Jäätyypit]]  +
Alkeistumalliset mikrobit +Bakteerit ja virukset  +
Alkueläimet +Yksi eläinplanktonin pääryhmistä  +
Amerikankampamaneetti +Pohjois-ja Etelä-Amerikan itärannikolta peräisin oleva haitallinen vieraslaji  +
Ammonifikaatio +Reaktio, jossa nitraattityppi muutetaan ammoniumtypeksi  +
Ancylusjärvi +Katso [[Itämeren vaiheet]]  +
Anoksia +Katso [[Happikato]]  +
Aranda +Merentutkimusalus  +
Arktinen kampamaneetti +Arktisilla merialueilla yleinen kampamaneettilaji  +
Autotrofi +Katso [[Perustuottaja]]  +
Avainlaji +Laji, jonka olemassaolo on koko ekosysteemin ja sen muiden eliöiden kannalta tärkeä.  +

B

Bakteeriplankton +Vapaana vesipatsaassa elävät bakteerit.  +
Bakteerit +Alkeistumallisiin mikrobeihin kuuluva eliöryhmä  +
Baltian jääjärvi +katso [[Itämeren vaiheet]]  +
Bioturbaatio +Pohjaeläinten toiminta, joka muokkaa pohjasedimenttiä  +

C

CPR +Aluksen perässä vedettävä eläinplanktonkerääjä  +
CTD +Merentutkimuksessa käytettävä luotain  +
Coriolis +Kiihtyvyys, joka aiheutuu Maan pyörimisestä akselinsa ympäri  +

D

Denitrifikaatio +Luonnollinen typenpoisto, typpeä sedimentistä poistava prosessi  +
(← 25 edellistä) (25 seuraavaa →)