Orijärvi (04.152.1.003)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Orijärvi on keskikokoinen järvi Vuoksi (04) -päävesistössä. Se sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa ja kuuluu Etelä-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Orijärvi
Järvinumero: 04.152.1.003
Vesistöalue: Urpolanjoen valuma-alue (04.152)
Päävesistö: Vuoksi (04)

Perustiedot

Pinta-ala: 24,82 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 2,11 km
Korkeustaso:

Hallinnolliset alueet

Kunta: Mikkeli
Maakunta: Etelä-Savon maakunta
ELY-keskus: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu ja Suutari

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Orijärvi on pieni, virkistyskäytössä tärkeä järvi. Asutuksen läheisyys sekä siitä johtuvat toiminnot ovat riskitekijöitä järven veden laadulle, esim. rehevöityminen. Pienen kokonsa vuoksi pienetkin haittatekijät voivat vaikuttaa järven tilaan.

Orijärven pintavesityyppi: lammet (OIVA 2013).

Nykytila ja suojelu

Orijärven ekologista tilaa ei ole luokiteltu. Ekologisen luokittelun sijaan järven tilasta on asiantuntija-arvio, joka luokittelee järven tilan hyväksi. Myös Orijärven kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi. (OIVA 2013.)

Mikkelin kaupunki on tehnyt uimavesiprofiilin Orijärvestä. Uimavesiprofiilissa on mm. uimarannan omistajan ja hoitajan yhteystiedot, kuvaus uimarannasta, kuvattu uimaveden laatu sekä esitetty riskitekijöitä uimaveden laadulle. Vedenlaatu oli vuonna 2011 erinomainen. Järvessä on kuitenkin ollut pieniä sinileväkasvustoja aikaisempina vuosina. (Mikkelin kaupunki 2012.)

Uimavesiprofiilissa erityiseksi riskiksi mainitaan läheinen jätevedenpumppaamo, josta voi pumppurikkojen, ylivuotojen sekä mahdollisten putkirikkojen takia kulkeutua jätevettä järveen. Orivettä kuormittaviksi tekijöiksi mainitaan asutusalueen hulevedet, lähialueen peltoviljelyn ravinteet sekä vesilinnut. (Mikkelin kaupunki 2012.)

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Uimavesiprofiilin mukaan linnut viihtyvät järven rannoilla, joten järvellä voi esiintyä järvisyyhyä. (Mikkelin kaupunki 2012.)

Kesällä 2013 Orijärvellä havaittu useita järvisyyhyyn viittaavia oireita!

Asutus ja vesistön käyttötavat

Orijärvellä on yleinen uimaranta (ns. EU-uimaranta). Mikkelin kaupungin laatiman uimavesiprofiilin mukaan Orijärvi on tärkeä virkistyskäyttöjärvi läheisen Rantakylän asukkaille. Järven rannalla on asutusta sekä peltoja, peltoja on järven lounais- ja pohjoispuolella. (Mikkelin kaupunki 2012.)

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Lähteet

Mikkelin kaupunki 2012. Uimavesiprofiilit, Orijärvi. WWW-dokumentti. http://www.mikkeli.fi/en/sisalto/02_palvelut/09_ymparisto/16_terveysvalvonta/06_talous_ja_uimavesi. Ei päivitystietoja. Luettu 29.5.2013.

OIVA – ympäristö- ja paikkatietopalvelu, luettu 29.5.2013.