Pöyrysjärvi (16.005.1.006)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Pöyrysjärvi on melko pieni järvi Koskenkylänjoki (16) -päävesistössä. Se sijaitsee Uudenmaan maakunnassa ja kuuluu Uudenmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Pöyrysjärvi
Järvinumero: 16.005.1.006
Vesistöalue: Myrskylänjoen valuma-alue (16.005)
Päävesistö: Koskenkylänjoki (16)

Perustiedot

Pinta-ala: 2,15 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 0,67 km
Korkeustaso:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

20 elokuu 2011
telkkä, 3
laituri

19 elokuu 2011
joutsen, 1
laituri

19 elokuu 2011
telkkä, 2
laituri

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Karppi, Suutari ja Täplärapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Järven veden tila on ollut Orimattilan kaupungin tutkimusten mukaan 2001 tyydyttävä ja 2006 tyydyttävä/välttävä. 10.7.2006 otetuissa näytteissä oli kiintoaineiden määrä 0,029 g/l, happi-% pinnalla 24,0 ja pohjalla 11,3 , happipitoisuus pinnalla 8,87 mg/l ja pohjalla 1,1 mg/l, Redox pot. (Mv) 307,0 , pH 4,2 ja kokonaisfosfori 15 μg/l sekä kokonaistyppi 380 μg/l ja klorofylliä 15 μg/l. [1]

Aluetta ei ole suojeltu millään päätöksellä, mutta sitä on kohdeltu luonnontilaisena alueena omistajien toimesta. Koska alue ei ole virallinen suojelukohde niin siitä ei ole tehty paljoa tutkimusta. Orimattilan kaupungin ympäristötoimi on suorittanut vedenmittaukset ainakin 2001 ja 2006. Nykyinen Asikkalan kunnan ympäristösihteeri Katja Puurtinen on Lahden ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmassa tutkielmassaan Orimattilan ympäristön tilan selvitys viitannut Pöyrysjärveen yhtenä Orimattilan kaupungin tarkkailemista järvistä. [2]


Tila kiinto-
aineet
(g/l)
pinta-
happi
(%)
pohja-
happi
(%)
pinta-
happi-
pitoi-
suus
(mg/l)
pohja-
happi-
pitoi-
suus
(mg/l)
Redox
pot.
(Mv)
happa-
muus

(pH)
kokonais-
fosfori
(μg/l)
kokonais-
typpi
(μg/l)
kloro-
fylli
(μg/l)
aika tekijä
tyydyttävä 2001
tyydyttävä
välttävä
0,029 24,0 11,3 8,87 1,1 307,0 4,2 15 380 15 2006 Orimattilan kaupunki
2012

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Pöyrysjärven etelärannan ruohikossa on naarastelkkä (Bucephala clangula, 7.2011) ja ainoa sorsalintujen (Anseriformes) sorsien heimoon (Anatidae) kuuluva Suomessa esiintyvä koko sukeltaja, josta ei näy pinnan päälle muiden sorsanheimoisten tapaan pyrstöä niin kuin puolisukeltajilla.

Järvellä havaittu 19.8.2011 joutsen ja kaksi telkkää. 20.8.2011 kolme telkkää. Vertaa laituri!

Järven yläpuolella on erilaisia korentoja, joista joitain voi löytää kuolleina vedenpinnalta.


Laji heimo ja nimi sukupuoli ajankohta muuta
joutsen 19.08.2011
telkkä Bucephala clangula naaras __.07.2001
telkkä Bucephala clangula naaras 19.08.2011 2 lintua
telkkä Bucephala clangula naaras 20.08.2011 3 lintua

Asutus ja vesistön käyttötavat

Pöyrysjärvi on nevan ympäröimä, jolla kasvaa karpaloita ja tien suomuuraimia.

Järvem rannoilla ei ole pysyvää asutusta. Järven pohjoisrannalla Orimattilan kaupungin Pakaan kylän puolella on pitkospuut ja laituri, jota käytetään virkistyskäyttöön. Alueella on myös yhdistykselle kuuluva maja, joka on rakennettu Pöyrysjärventien rantasuolle vievän tien päähän. Langaton tietoliikenne alueella on hyvä. ZTE Blade -matkapuhelin kykenee aGPS-paikannuksella 5 metrin tarkkuuteen. Pöyrysjärventien varrella on Pakaan toinen telemasto.

Suo- ja metsäalueella voi olla riistaa, joten uimakäytön lisäksi alueen ympäristöä käytetään myös metsästykseen.

Alue on Orimattilan kaupungin mukaan biologian opetukselle paikallisesti merkittävä paikka.

Tarut ja tositarinat

Itä-Uudenmaan liitto määritteli Pöyrysjärveä ympäröivän Pöyryssuon yhdeksi Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaista luonnonympäristöistä. Nimikkeeseen 38 Pöyryssuo sisältyy kartassa myös Pöyrysjärvi ja Pöyryssuon pohjoispuolella olevaa Sammalsuota.

  • Keidassuot:

-- vesitaloudeltaan valtaosin luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset keidassuot

  • Lammet ja järvet:

-- suolammet ja järvet, jotka sijaitsevat luonnontilaisen kaltaisilla soilla

  • Uhanalaiset luontotyypit: Kilpikeitaat (NT), isovarpurämeet (NT), suolammet (NT)
  • Erityislajit: Liro (Tringa glareola); pääosin selvittämättä
  • Maakuntakaava: pv
  • Seutukaava: SL
  • Lisätietoa: Lähteessä 26 tarkastelualueella tarkoitetaan Porvoon seudun lintuyhdistyksen toiminta-aluetta, joka kattaa Itä-Uudenmaan Sipoota lukuun ottamatta.
    • Lähteet: Itä-Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luontoympäristöt, sivu 146/147 [3]

Aiheesta muualla

  • Wikipedia [4]Myrskylän pinta-alaltaan hehtaaria laajemmat järvet

Isojärvi | Järvelänjärvi | Kirkkojärvi (levähavaintopaikka, länsirannan järjestelypato, uimaranta) | Kokkusan Teeno tai Puntarjärvi | Kotojärvi | Muttilajärvi | Pimijärvi | Pöyrysjärvi (laituri) | Siippo | Sopajärvi (luettelo) | Sulkavanjärvi | Syväjärvi (uimaranta) | Teeno | Valkjärvi | Vähäjärvi