Palvajärvi (14.316.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
5 909 110 m³
0,00591 km³
5 909 110 000 l

Palvajärvi är en ganska stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Mellersta Finlands landskap. Den hör till ELY-centralen i Mellersta Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Palvajärvi
Sjönummer: 14.316.1.001
Avrinningsområde: Palvajärven valuma-alue (14.316)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 143,83 ha
Djup: 15 m
Medeldjup: 4,11 m
Volym: 5 909 110 m³0,00591 km³
5 909 110 000 l

Strandlinje: 12,82 km
Höjd över havet: 103,2 m

Administrativa områden

Kommun: Jyväskylä
Landskap: Keski-Suomen maakunta
ELY-central: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

12 elokuu 2018 12:31:00
Lite alger
Palvaniemi

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven och Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 13' 59.88", 26° 1' 23.16"

Järven erityispiirteet

Palvajärvi sijaitsee Jyväskylän kaupungin itärajalla, osin Laukaan kunnan puolella Palvajärven kylän lounaispuolella. Kuopiontie kulkee järven pohjoispään tuntumassa. Myös Jyväskylä – Pieksämäki -raide ylittää Palvajärven pohjoispään ennen Pönttövuoren tunnelia.

Palvajärvi on muodoltaan mutkitteleva ja moniulotteinen, sillä se koostuu pääaltaan lisäksi kolmesta lahdenpoukamasta, joista yksi on nimetty Särkänlahdeksi. Järven pohjoispää, niin ikään muodoltaan mutkalle kääntyvä lahti, on karttatarkastelun perusteella soistunutta aluetta. Palvajärvi laskee Leppäveteen.

Järven eteläinen niemi, Horinvuori on luonnonsuojelualuetta.

Nykytila ja suojelu

Palvajärvi kuuluu pintavesityypiltään pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin (Vh). Vuonna 2001 entisen Jyväskylän maalaiskunnan toimesta tehdyn pienjärvitutkimuksen mukaan Palvajärven valuma-alue on n. 9,5 km² kokoinen eli melko pieni. Tämän vuoksi järvi on erittäin suuressa määrin ulkoisten kuormitusvaikutusten alainen.

Järvi kuuluu nykyisin ekologiselta tilaluokitukseltaan (2013) luokkaan erinomainen. Palvajärvi on pitkäviipymäinen järvi (30 kk), jossa aineet ehtivät hajota ja sedimentoitua, mikä osaltaan parantaa vedenlaatua. Järveä on tutkittu jonkin verran: 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa sekä viimeisimpänä 2000-luvun alussa tehtyjen vesistötutkimusten perusteella Palvajärvi määriteltiin kirkasvetiseksi ja fosforipitoisuudeltaan alhaiseksi (≤ 10 μg/l). Lievää alusveden hapenvajausta havaittiin vuoden 2001 loppukesällä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

  • Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus (1989). Jyväskylän maalaiskunnan pienvesitutkimus v. 1989. Granberg, K.
  • Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus (1992). Jyväskylän maalaiskunnan vesistöjen laatuluokitus. Kuitunen, P.
  • Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus (2001). Jyväskylän maalaiskunnan pienjärvitutkimus vuonna 2001. Veijola, H. Tutkimusraportti 113/2002. Jyväskylä 2002.