Petäys (23.096.1.007)

Hoppa till: navigering, sök
Petäys är en medelstor insjö i Karjaanjoki (23) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Nylands landskap. Den hör till ELY-centralen i Nylands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Petäys
Sjönummer: 23.096.1.007
Avrinningsområde: Niemenjärven valuma-alue (23.096)
Huvudavrinningsområde: Karjaanjoki (23)

Basuppgifter

Yta: 30,9 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 3,33 km
Höjd över havet:

Administrativa områden

Kommun: Vihti
Landskap: Uudenmaan maakunta
ELY-central: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Harjus, Karppi, Muikku och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

60° 32' 30.48", 24° 32' 11.76"

Järven perustiedot

Petäys on pinta-alaltaan 30,9 hehtaarin järvi Vihdin kunnassa Uudellamaalla. Järvi kuuluu Niemenjärven valuma-alueeseen. Valuma-alueen ympäristö on harvaan asuttua ja maasto koostuu pitkälti pelloista ja metsistä sekä joistakin suoalueista. Järvi saa vetensä useammasta tulo-ojasta joita ei ole kuitenkaan nimetty. Petäys laskee vetensä Ylimmäiseen (Vesientila.fi)

Nykytila ja suojelu

Petäyksen vedenlaatua on tutkittu jo 1970-luvulla pariin otteeseen mutta säännöllisemmin seurantaa on tehty vasta 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Happitilanne on tutkimuksien mukaan päällysvedessä hyvällä tasolla kaikkina vuodenaikoina. Kahdeksan metrin syvyydestä on sen sijaan mitattu alimmillaan 1,0 mg/l pitoisuus (kesällä -91). Myöhemmin otetut näytteet ovat neljästä metristä ja näissä tulokset ovat olleet melko hyviä. Rehevyystason luokittelu on koettu haastavaksi sillä järvellä on kaksi eri mittauspistettä eri syvyyksissä. Mittaustulosten mukaan pintavesien kokonaisfosforipitoisuudet ovat ensisijaisessa mittauspisteessä ilmentäneet niukkaravinteista järveä (pitoisuudet 4-14 mg/l). Myös alusveden kokonaisfosfori on pysynyt pienenä jonka perusteella järveä voidaan pitää karuna järvenä. Toisesta mittauspisteestä on 90-luvulla mitattu korkeampiakin ravinnepitoisuuksia mutta yksittäisten "piikkien" perusteella järveä ei voida vielä pitää ravinteikkaana. (Vesientila.fi)

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Petäys on tärkeässä roolissa alueen kesämökkiläisten virkistyskäytölle. (Vesientila.fi)

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Lähteet

Vesientila.fi - Petäys Luettu 18.8.2014