Pieksänjärvi (14.793.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
43 385 500 m³
0,0434 km³
43 385 500 000 l

Pieksänjärvi on iso järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa ja kuuluu Etelä-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Pieksänjärvi
Järvinumero: 14.793.1.001
Vesistöalue: Pieksäjärven alue (14.793)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 2 098,2 ha
Syvyys: 14 m
Keskisyvyys: 2,07 m
Tilavuus: 43 385 500 m³0,0434 km³
43 385 500 000 l

Rantaviiva: 64,43 km
Korkeustaso: 118,9 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

29 syyskuu 2020 14:00:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

22 syyskuu 2020 08:00:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

15 syyskuu 2020 10:15:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Muikku ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Pieksänjärvi sijaitsee Pieksämäen kaupungin alueella. Valuma-alueena on Pieksäjärven alue ja järven pinta-ala on 2098 ha. Järven vesi on väriltään rusehtavaa ja ajoittain myös hieman sameaa. Virkistyskäyttö luokituksen mukaan pohjoisin osa järvestä kuuluu luokkaan hyvä ja eteläisin osa luokkaan tyydyttävä. Luokitus on tehty 4 m:n ja 14,5 m:n syvänteiden vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Pieksänjärven veden laatua on seurattu kaikkiaan 34 eri havaintopaikalla vuodesta 1960 lähtien. Eniten seuratuimmat ovat 4 m:n syvänne järven pohjoisosan keskikohdalla, josta on yli 300 näytteenottokertaa. Pieksänjärven 018 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 28.8.2012. Väriluku oli hyvä ja hapen kyllästysaste oli erinomainen. Lehtivihreä oli tyydyttävä ja kokonaisfosfori oli hyvä/tyydyttävä.

Olkonniemestä etelään oleva 10 m:n syvänne, josta on yli 300 näytteenottokertaa. Pieksänjärven 019 viimeisin tutkimus on tehty 26.9.2012. Lehtivihreä oli välttävä ja näkösyvyys oli 0,5 metriä.

Pieksänjärven 14,5 m:n syvänne järven eteläosassa, Tahinniemestä etelään, josta on yli 400 näytteenottokertaa. Pieksänjärven 020 viimeisin tutkimus on tehty 26.9.2012. Lehtivihreä oli tyydyttävä. Saman vuoden elokuun näytteissä hapen kyllästysaste oli erinomainen. Kokonaisfosfori oli tyydyttävä ja väriluku oli hyvä.

Happipitoisuus on ajoittain vähäinen etenkin järven eteläosien syvänteiden pohjanläheisissä vesikerroksissa kerrostuneisuuskausien loppupuolella. Pieksänjärven veden laatua seurataan erillisen velvoitetarkkailuohjelman avulla. Velvoitetarkkailua suorittaa Jyväskylän Yliopiston Ympäristötutkimuskeskus. Etelä-Savon ELY-keskus on myös seurannut eri tutkimushankkeiden aikana veden laadun muutoksia järven eri osissa. Pieksäjärven ekologinen tila on hyvä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Kalastusalueiden tekemät kalastusrajoitukset Pieksämäen kalastusalueella. Talvipyynnissä 29-49 mm:n verkkojen käyttö on kielletty Pieksäjärvessä ja rajoitusaika 30.4.2016. Pieksämäen kalastusalueella ei ole ammattikalastusperinnettä. Pieksänjärvellä ei ole vielä edellytyksiä ammattikalastuksen kohteeksi kalastonsa ja järven kalojen markkinointivaikeuksien johdosta. Istutussuunnitelmat on tehty kuhalle ja järvitaimenelle, mutta niitä ei ole aloitettu. Kuhakanta ei ole vahvistunut.

Kasvillisuus koostuu pääasiassa tavanomaisista ja yleisistä lajeista. Ei ole havaittu uhanalaisia tai rauhoitettuja putkilokasveja tai sammallajeja. Pieksänjärvelle on tehty niittoalojen vesikasvillisuus- ja sudenkorentoselvitys vuonna 2010.

Lähteet: Ammattikalastuksen vesienkäyttösuunnitelma Itä-Suomessa 2011, Koskelo-Konneveden kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2008-2018, Valtion ympäristöhallinto.

Aiheesta muualla

Vesikasvillisuus selvitys: http://www.pieksamaki.fi/files/Pieksajarven%20niittoalojen%20vesikasvillisuus%20ja%20sudenkorentoselvitys%20(3).pdf

Pieksänjärven hoitoon vauhtia EU rahalla. Kunnostushankkeesta tarkemmin: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=344332&lan=fi