Pieni-Naakkima (14.937.1.011)

Hoppa till: navigering, sök

Pieni-Naakkima är en ganska stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Pieni-Naakkima
Sjönummer: 14.937.1.011
Avrinningsområde: Iso-Naakkiman valuma-alue (14.937)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 330,67 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 13,07 km
Höjd över havet: 111,3 m

Administrativa områden

Kommun: Pieksämäki
Landskap: Etelä-Savon maakunta
ELY-central: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 12' 0.36", 27° 11' 31.2"

Järven erityispiirteet

Pieni-Naakkima sijaitsee Pieksämäen kaupungin alueella ja kuuluu Iso-Naakkiman valuma-alueeseen. Välijoki liittää vesiyhteyden Iso- ja Pieni-Naakkiman välillä. Pieni-Naakkiman erottaa Iso-Naakkimasta vain kapea Ketvelen harju. Järven pohjoisrannalla ovat ainoat maanviljelysalueet. Kankkulahdessa samoin kuin muilla matalilla rannoilla on kapeita, pienialaisia rantaluhtia. Järven pinta-ala on 331 ha ja kokonaissyvyys on 2,8 metriä. Tutkimusalueena on ollut 2,1 m:n syvänne järven pohjoisosassa.

Pieni-Naakkiman vesi on ajoittain sameaa ja väriltään voimakkaan ruskeaa. Järvi on tyypiltään runsashumuksinen. Happipitoisuus on ollut järvessä hyvä. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan rehevä. Virkistyskäyttö- ja yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan tyydyttävä. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Järvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-93 ja 2000-01. Näitä ennen järvestä on yksittäisiä näytteenottokertoja. Pieni-Naakkiman 064 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 30.5.2012 ja tekijänä oli Etelä-Savon ELY. Väriluku oli välttävä ja kokonaisfosfori oli hyvä. Lehtivihreä oli tyydyttävä. Hapen kyllästysaste oli erinomainen ja hyvä.

Luontokohteet ja lajistot

Pieni-Naakkiman suurin saari on edustava. Sen keskellä kasvaa kookkaita mäntyjä ja reunoilla iäkkäitä rauduskoivuja. Rannoilla on lyhyempää puustoa. Rannoilla todettiin viiltosaraa, pullosaraa, ruokohelpiä ja ulpukkaa. Raidat ja haavat täydentävät kokonaisuutta samoin kuin avoimien alueiden katajat.

Pieni-Naakkiman puulajeja: koivu, mänty, tuomi, haapa, pihlaja, mustuvapaju, harmaaleppä, kataja ja kuusi.

Pieni-Naakkiman lajistoa: kastikat, kielo, ahomansikka, metsämaitikka, vuohenputki, mustikka, puolukka, metsäalvejuurta, hiirenporrasta, sananjalkaa, suopursu, juolukka, järvikorte, järviruoko, rantaluikka, ranta-alpi, terttualpi, metsäimarre, korpi-imarre, ojakellukka, ruokohelpi, korpi- ja metsäimarretta.

Välijoen rannassa on havaittu majavan puunkaatojälkiä. Linnuista on havaittu palokärki, kuikka, hiirihaukka, kalatiira, nauru-, kala- ja harmaalokki.

Lähteet: Valtion ympäristöhallinto, Naarajärven rantaosayleiskaavan luontoselvitys 2006.