Pieni-Varpanen (04.267.1.008)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
2 869 140 m³
0,00287 km³
2 869 140 000 l

Pieni-Varpanen on melko iso järvi Vuoksi (04) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa ja kuuluu Pohjois-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Pieni-Varpanen
Järvinumero: 04.267.1.008
Vesistöalue: Litmasenjoen valuma-alue (04.267)
Päävesistö: Vuoksi (04)

Perustiedot

Pinta-ala: 156,05 ha
Syvyys: 7,8 m
Keskisyvyys: 1,84 m
Tilavuus: 2 869 140 m³0,00287 km³
2 869 140 000 l

Rantaviiva: 13,82 km
Korkeustaso: 132 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu ja Muikku

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Pieni-Varpasen pohja on vaihtelevasti hiekkaista tai kivikkkoista. Syvemmällä voi olla myös mutaliejua. Rannat ovat pääasiassa loivapiirteisiä. Lähivaluma-alueen ympäristö koostuu tuoreesta kangasmetsästä ja puustoisista, ojitetuista soista. Rannalla tai sen läheisyydessä on joitakin peltomaa-alueita sekä muutamia asuntoja ja kesämökkejä.(Pohjois-Savon ympäristökeskus, 2004)

Nykytila ja suojelu

Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen tekemien havaintojen mukaan järvi on tummavetinen ja rehevä humusjärvi. Turvesuot ovat aiheuttaneet kuormisusta ja mm. petokaloissa on esiintynyt korkeita elohopeapitoisuuksia. Happitilanne on ollut erinomainen tai välttävä ja pH-arvoltaan Pieni-Varpanen on lievästi hapan. (Pohjois-Savon Kalatalouskeskus, 2001)

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Pieni-Varpasen kasvillisuus on melko runsasta ja ranta-asukkaiden mukaan turvetuotantoalueet kuormittavat ja rehevöittävät pistemäisesti vesistöä entisestään. Yleisimpiä kasveja ovat kellluslehtisistä kasveista ulpukka ja pohjanlumme. Myös pohjalehtistä kasvillisuutta on havaittu mutta näiden kasvustot ovat melko pieniä. Irtokelluvista lajeista isovesiherneellä on suurin osuus. Järven eteläosissa on havaittu myös harvaa vesisammalkasvustoa. (Pohjois-Savon ympäristökeskus, 2004)

Vuonna 2001 Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen tekemän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan Pieni-Varpasen saalislajeihin kuuluvat yleisimmät järvikalat sekä erikseen istutettuina rapu ja kuha. (Pohjois-Savon kalatalouskeskus, 2001)

Asutus ja vesistön käyttötavat

Lähteet

Pohjois-Savon kalatalouskeskus, 2001. Suonteen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma II. www-julkaisu. http://www.ahven.net/ksuunnitelmat/33.pdf. Päivitetty 26.02.2001. Luettu 24.7.2014.

Pohjois-Savon Ympäristökeskus, Etelä-Savon Ympäristökeskus, 2004.Vesikasvillisuus pienten järvien tilan ilmentäjän

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla