Poikkipuoliainen (22.004.1.008)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
2 692 460 m³
0,00269 km³
2 692 460 000 l

Poikkipuoliainen on melko iso järvi Siuntionjoki (22) -päävesistössä. Se sijaitsee Uudenmaan maakunnassa ja kuuluu Uudenmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Poikkipuoliainen
Järvinumero: 22.004.1.008
Vesistöalue: Palojärvenkosken alue (22.004)
Päävesistö: Siuntionjoki (22)

Perustiedot

Pinta-ala: 192,04 ha
Syvyys: 5 m
Keskisyvyys: 1,4 m
Tilavuus: 2 692 460 m³0,00269 km³
2 692 460 000 l

Rantaviiva: 14,92 km
Korkeustaso: 49,1 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

20 heinäkuu 2015 20:57:00
Runsaasti levää
Havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Kuore, Suutari ja Täplärapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Poikkipuoliainen on järvi Vihdin kunnan eteläosassa Siuntionjoen vesistössä. Sen pinta-ala on noin 192 hehtaaria ja keskisyvyys vain yksi metri. Syvin kohta on noin viisi metriä. Järven tilavuus on noin 2 010 000 kuutiometriä. Enäjärven vedet purkautuvat Hulttilanjoen kautta Poikkipuoliaiseen, joka puolestaan purkaa vetensä Tervalammen kautta Huhmarjärveen.

Nykytila ja suojelu

Vedenlaatu on luokiteltu tyydyttävän ja välttävän välille. Ongelmia ovat toistuvat sinileväkukinnot sekä rantojen mataluus. Järven pintaa laskettiin aikoinaan yli metrin, tämän vuoksi järvessä on paljon alavia rantoja. Poikkipuoliaisen happipitoisuus on talvisinkin melko hyvä. Vedenlaatua on pyritty parantamaan muun muassa hoitokalastuksella.

Järven vesi on melko tummaa ja lievästi sameaa, minkä vuoksi vedessä on läpinäkyvyyttä vain metrin verran.

Ensimmäiset vesinäytteet Poikkipuoliaiselta ovat jo 1960-luvulta. Järvi on runsasravinteinen ja kärsii ajoittain happivajauksesta eikä tilanteeseen ole seurannan perusteella odotettavissa parannusta. (Vesientila.fi)

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Poikkipuoliainen on särkikalavaltainen. Vesistöön on istutettu haukea.

Hoitokalastus on tehty nuottaamalla ja se on ajoittunut vuosille 1997-2011. Järvestä on hoitotoimenpiteinä poistettu runsaasti salakkaa, särkeä, lahnaa, pasuria ja kiiskeä. Kasvillisuus rannoilla on runsasta ja valtalajeja ovat mm. järviruoko, järvikaisla ja kurjenmiekka. Lisäksi matalilla rannoilla ulpukka ja lumme kasvavat runsaina. (Vesientila.fi)

Asutus ja vesistön käyttötavat

Poikkipuoliaisen rannoilla on runsaasti loma-asutusta ja jonkin verran vakituista asutusta. Peltomaata järven rannoilla on vähemmän kuin muilla Siuntionjoen vesistöälueen järvillä. Lähellä järven eteläkärkeä on yleinen uimaranta.

Poikkipuoliaisen kaakkoispuolella sijaitsee Nuuksion kansallispuisto.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Wikipedia. Poikkipuoliainen. Internet-sivu. Viitattu 1.8.2014. [1]

Lähteet

Vesientila.fi - Poikkipuoliainen Luettu 18.8.2014