Poikkipuoliainen (22.004.1.008)

Hoppa till: navigering, sök
2 692 460 m³
0,00269 km³
2 692 460 000 l

Poikkipuoliainen är en ganska stor insjö i Siuntionjoki (22) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Nylands landskap. Den hör till ELY-centralen i Nylands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Poikkipuoliainen
Sjönummer: 22.004.1.008
Avrinningsområde: Palojärvenkosken alue (22.004)
Huvudavrinningsområde: Siuntionjoki (22)

Basuppgifter

Yta: 192,04 ha
Djup: 5 m
Medeldjup: 1,4 m
Volym: 2 692 460 m³0,00269 km³
2 692 460 000 l

Strandlinje: 14,92 km
Höjd över havet: 49,1 m

Administrativa områden

Kommun: Vihti
Landskap: Uudenmaan maakunta
ELY-central: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

20 heinäkuu 2015 20:57:00
Rikligt med alger
Havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Kuore, Suutari och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

60° 21' 6.84", 24° 27' 25.2"

Järven erityispiirteet

Poikkipuoliainen on järvi Vihdin kunnan eteläosassa Siuntionjoen vesistössä. Sen pinta-ala on noin 192 hehtaaria ja keskisyvyys vain yksi metri. Syvin kohta on noin viisi metriä. Järven tilavuus on noin 2 010 000 kuutiometriä. Enäjärven vedet purkautuvat Hulttilanjoen kautta Poikkipuoliaiseen, joka puolestaan purkaa vetensä Tervalammen kautta Huhmarjärveen.

Nykytila ja suojelu

Vedenlaatu on luokiteltu tyydyttävän ja välttävän välille. Ongelmia ovat toistuvat sinileväkukinnot sekä rantojen mataluus. Järven pintaa laskettiin aikoinaan yli metrin, tämän vuoksi järvessä on paljon alavia rantoja. Poikkipuoliaisen happipitoisuus on talvisinkin melko hyvä. Vedenlaatua on pyritty parantamaan muun muassa hoitokalastuksella.

Järven vesi on melko tummaa ja lievästi sameaa, minkä vuoksi vedessä on läpinäkyvyyttä vain metrin verran.

Ensimmäiset vesinäytteet Poikkipuoliaiselta ovat jo 1960-luvulta. Järvi on runsasravinteinen ja kärsii ajoittain happivajauksesta eikä tilanteeseen ole seurannan perusteella odotettavissa parannusta. (Vesientila.fi)

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Poikkipuoliainen on särkikalavaltainen. Vesistöön on istutettu haukea.

Hoitokalastus on tehty nuottaamalla ja se on ajoittunut vuosille 1997-2011. Järvestä on hoitotoimenpiteinä poistettu runsaasti salakkaa, särkeä, lahnaa, pasuria ja kiiskeä. Kasvillisuus rannoilla on runsasta ja valtalajeja ovat mm. järviruoko, järvikaisla ja kurjenmiekka. Lisäksi matalilla rannoilla ulpukka ja lumme kasvavat runsaina. (Vesientila.fi)

Asutus ja vesistön käyttötavat

Poikkipuoliaisen rannoilla on runsaasti loma-asutusta ja jonkin verran vakituista asutusta. Peltomaata järven rannoilla on vähemmän kuin muilla Siuntionjoen vesistöälueen järvillä. Lähellä järven eteläkärkeä on yleinen uimaranta.

Poikkipuoliaisen kaakkoispuolella sijaitsee Nuuksion kansallispuisto.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Wikipedia. Poikkipuoliainen. Internet-sivu. Viitattu 1.8.2014. [1]

Lähteet

Vesientila.fi - Poikkipuoliainen Luettu 18.8.2014