Pudasjärvi (61.133.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
7 101 260 m³
0,0071 km³
7 101 260 000 l

Pudasjärvi är en ganska stor insjö i Iijoki (61) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Norra Österbottens landskap. Den hör till ELY-centralen i Norra Österbottens verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Pudasjärvi
Sjönummer: 61.133.1.001
Avrinningsområde: Pudasjärven alue (61.133)
Huvudavrinningsområde: Iijoki (61)

Basuppgifter

Yta: 435,09 ha
Djup: 5,35 m
Medeldjup: 1,63 m
Volym: 7 101 260 m³0,0071 km³
7 101 260 000 l

Strandlinje: 27,95 km
Höjd över havet: 107,8 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

18 heinäkuu 2015
17,5 °C
Uimaranta

18 heinäkuu 2015
Inga alger
Uimaranta

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Harjus, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

65° 22' 58.44", 26° 55' 9.12"

Järven erityispiirteet

Pudasjärvi on Iijoen järvilaajentuma. Pohjoisrantaa hallitsevat hiekkaiset rannat. Pudasjärven suistosaaristossa on sisämaan tulvaniitty- ja tulvametsäalue, joka laajuudessaan on merkittävä. Tulvaniityt ja -metsät vaihettuvat ilman selviä rajoja luhtanevoihin ja pensaikkoluhtiin. Tulvametsät ovat paikoin hyvin reheviä. Pudasjärveen laskevien jokien suistoissa on suistosaarten ja -niemekkeiden kärjissä tulvaniittyjä, jotka ovat ainoat jäljellä olevat avoimina säilyneet niityt. Pääosa niityistä on vesisara- ja kastikkavaltaista niittyä. Tulvaniittyjen niitto loppui 1970-luvun puolivälissä. Saarten kasvillisuus on enimmäkseen viita- ja korpikastikka- sekä ruokohelpivaltaista heinätulvaniittyä.

Nykytila ja suojelu

Järvi on lintuvesiensuojeluohjelmassa luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Järven suistosaaristo tulvaniittyineen on ainutlaatuinen. Pudasjärven tulvaniityt ja Hietajokisuu sekä Mursulammen saarten tulvaniityt on luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi perinnemaisemiksi.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : Kaakkuri, Kalatiira, Kapustarinta, Kuikka, Lapintiira, Laulujoutsen, Liro, Mustakurkku-uikku, Sinirinta, Suokukko, Uivelo, Vesipääsky

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi