Pulmankijärvi (68.051.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Pulmankijärvi on iso järvi Teno (68) -päävesistössä. Se sijaitsee Lapin maakunnassa ja kuuluu Lapin ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Pulmankijärvi
Järvinumero: 68.051.1.001
Vesistöalue: Pulmankijoen alaosan alue (68.051)
Päävesistö: Teno (68)

Perustiedot

Pinta-ala: 1 218,59 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 24,42 km
Korkeustaso: 14,6 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

25 kesäkuu 2020 16:31:00
Pulmankijärven eteläpää
Pulmankijärvi

Pulmankijärvi.JPG

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Harjus, Hauki ja Nieriä

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Pulmankijärvi (Buolbmatjávri, Polmakvatnet) on Suomen ja Norjan suurin rajajärvi Utsjoella. Sen ala on 12,2 km², josta noin neljännes on Norjan puolella. Valuma-alueen ala on järvi mukaan lukien 754 km² ja järvisyys 3,8 %.

Järven vedenkorkeus vaihtelee voimakkaasti, jopa neljä metriä. Suurin syvyys on noin 35 metriä.

Järven laskujoen, Pulmanginjoen varrella sattui tammi-helmikuun vaihteessa 1993 maanvyörymä. Se tukki joen lähes kilometrin matkalta, maamassoja oli yli 50 000 m³. Vaikka vyörymaiden läpi ehdittiin kaivaa noin kaksi metriä leveä oja, kevättulvan vedet syövyttivät tukosta ja Tenon vesistöön kulkeutui lähes 100 000 m³ maa-ainesta.

Vedenkorkeus

Pulmankijärven vedenpinta on keskimäärin vain 14,6 metriä merenpinnan yläpuolella, joten syvin kohta on noin 20 metriä merenpinnan alapuolella. Pulmankijärvi onkin ollut Jäämeren vuono, nyt on Jäämerelle, Varanginvuonoon, matkaa linnuntietä noin kaksi peninkulmaa.

Eräät Suomen ja Norjan rajajärvet ovat reilusti korkeammalla kuin Pulmankijärvi, muun muassa Enontekiöllä sijaitseva Somasjärvi (732 m).

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : ampuhaukka, liro, kaakkuri, sinirinta, kapustarinta, vesipääsky, kuikka

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi