Pyhäjoen yläosan alue (54.04)

Jump to: navigation, search
Pyhäjoen yläosan alue on 2. jakovaiheen vesistöalue Pyhäjoki (54) -päävesistössä.