Ryökäsvesi - Liekune (14.922.1.001)

Hoppa till: navigering, sök

Ryökäsvesi, Liekune är en stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Ryökäsvesi, Liekune
Sjönummer: 14.922.1.001
Avrinningsområde: Liekuneen - Ryökäsveden alue (14.922)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 5 021,03 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 208,68 km
Höjd över havet: 94,7 m

Administrativa områden

Kommun: Hirvensalmi
Landskap: Etelä-Savon maakunta
ELY-central: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

13 heinäkuu 2018 17:27:00
24 °C
Kilkki

13 heinäkuu 2018 17:27:00
Lite alger
Kilkki

12 heinäkuu 2018 19:54:00
Lite alger
Rehniö

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 37' 48.36", 26° 48' 39.24"

Liekuneen erityispiirteet

Liekune muodostaa yhdessä Ryökäsveden kanssa järviparin, jotka ovat yhteydessä toisiinsa Hirvensalmi nimisen kapean salmen kautta. Lisäksi Puulalta on vesiyhteys Hiekka- ja Tupasaarten välistä Suonsalmen läpi kohti Liekunetta. Liekune kuuluu Puulaveden alapuolisiin järviin ja Hirvensalmen kuntaan sekä Liekune-Ryökäsvesi valuma-alueeseen. Järvi on kirkasvetinen ja lähes väritön. Järvi on tyypiltään vähähumuksinen ja velvoitetarkkailutiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan karu. Happipitoisuus on ollut järvessä hyvä.

Virkistyskäyttö luokituksen mukaan Liekune kuuluu luokkaan erinomainen. Luokitus on tehty järven velvoitetarkkailuohjelman tuottaman aineiston perusteella. Rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Ryökäsveden erityispiirteet

Ryökäsvesi kuuluu samaan valuma-alueeseen kuin Liekune. Järvi on kirkasvetinen ja lähes väritön. Järvi on tyypiltään niukkahumuksinen ja karu. Virkistyskäyttö luokituksen mukaan Ryökäsvesi kuuluu luokkaan erinomainen. Luokitus on tehty syvänteen (19,7m) vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Järvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-93. Velvoitetarkkailuohjelmaa on suorittanut Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus Kotkatvedellä vuodesta 2001 lähtien.

Järvien kallio- ja maaperä

Alueen kallioperä on keskeisiltä osiltaan granodioriittia. Ryökäsveden eteläosassa Haukkomäen – Särkiniemen alueella kuten myös pohjoispäässä Kotkaveden länsirannalla sekä Liekuneen pohjoispäässä Mustaniemen – Peltoniemen alueella kallioperä on kiillegneissiä. Kallioperää peittää pääasiassa pohjamoreenikerros, joka on paksuimmillaan Liekuneen länsipuolen drumliinialueella. Drumliinit eli moreenikummut ovat Vahvamäki, Mäkärämäki, Raappalanmäki, Iikanmäki, Hasanmäki, Palomäki, Onttojenmäki, Merrasmäki. Järveltä katsoen drumliinit näkyvät maisemassa korkeina loivarinteisinä, metsäisinä mäkinä.

Ryökäsveden itärantaa kulkee katkonainen ja kapea harjujakso. Se on selvästi näkyvissä mm. Ryökäsveden kaakkoisrannalla Hintikanjoen alueella, Iso-Lautharju – Pieni-Lautharju Merrasmäen kylän suoalueen keskellä, Haapasaaren – Kaijatsaarten –alueella, Rehniönniemessä ja erityisesti pohjoispään Vilkonharjulla.

Laajahkot turvealueet (suot) ulottuvat monin paikoin rantaan asti. Edustavimmat suot ovat Liekuneen pohjoisosan Suosalmessa, Tihuniemen tyvellä, Ryökäsveden eteläpäässä, Merraslahdessa ja Urmaslahden länsirannalla.

Reitit

Liekuneeseen ja , Ryökäsveteen on tehty merkityt veneilyreitit (oranssit syvävesimerkit), jotka ohjaavat veneliikennettä keskitetysti tietyille reiteille. Suur-Savon Sähkö Oy säännöstelee Puulaveden, Liekuneen ja Ryökäsveden pintaa Kissakosken padon ja voimalaitosten avulla.

Lähteet: Hirvensalmen kunta/ Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaava 2005, Valtion ympäristöhallinto (Oiva -tietokanta).