Sälevä (04.642.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
64 994 600 m³
0,065 km³
64 994 600 000 l

Sälevä on iso järvi Vuoksi (04) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa ja kuuluu Pohjois-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Sälevä
Järvinumero: 04.642.1.001
Vesistöalue: Sälevän - Nurmijoen alue (04.642)
Päävesistö: Vuoksi (04)

Perustiedot

Pinta-ala: 1 679,63 ha
Syvyys: 21,59 m
Keskisyvyys: 3,87 m
Tilavuus: 64 994 600 m³0,065 km³
64 994 600 000 l

Rantaviiva: 100,97 km
Korkeustaso: 117,1 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Sälevä sijaitsee Pohjois-Savossa, Vuoksen vesistön Nilsiän reitillä. Järven ala on 16,8 km², keskisyvyys 3,9 m ja suurin syvyys 22 m.

Järvessä on 35 pienehköä saarta. Niiden yhteispinta-ala on 82 ha.

Valuma-alueen ala on järvi mukaan lukien 1132 km², josta vettä 9,8 %. Valtaosan valuma-alueesta muodostaa Haapajärvestä alkava Nurmijoen alue, 936 km².

Sälevää on säännöstelty vuodesta 1976. Vedenkorkeuksia on SYKEn rekisterissä vuodesta 1981 alkaen. Keskivedenkorkeus on ollut NN+117,10 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 247 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut NN+118,02 m (toukokuussa 1989) ja alin NN+114,96 m (huhtikuussa 1998), joten äärivaihtelu on ollut 306 cm.

Sälevä laskee Itälammen kautta Korpiseen. Lasku-uomassa on vuonna 1988 valmistunut Sälevän voimalaitos. Sen yläpuolella on neulapato, jolla säännöstelyä hoidetaan.

Virtaamia järven säännöstelypadolta on SYKEn rekisterissä vuodesta 1991 alkaen. Keskivirtaama on ollut 13 m3/s, keskiylivirtaama 46 m3/s ja keskialivirtaama 0,0 m3/s.

Säännöstely

Säleväjärveä säännöstellään vesivoimantuotantoa varten. Säännöstelyluvan haltija on Savon Voima Oyj. Säleväjärvi on Pohjois-Savon voimakkaimmin säännöstelty järvi. Säännöstelyn aloittamisen myötä vedenkorkeudet ovat nousseet noin 1,4 m. Säännöstelyn ylä- ja alarajan välinen korkeusero on enimmillään 2,8 m. Voimataloussäännöstellylle järvelle tyypilliseen tapaan vedenpinta alenee kevättalvella siten, että jääpeitteisen ajan alenema on keskimäärin 2,5 m.

Vesialueen omistajat laskivat järven vedenpintaa 1910-luvulla noin 2,5 m. Säännöstelyn aloittamisen yhteydessä tehdyn noston myötä suunnilleen kolmeneljäsosaa järvenlaskun kuivioalueesta jäi uudelleen veden alle.

Sälevän säännöstely hoidetaan Sälevän voimalaitoksen ja padon avulla. Sälevän voimalaitoksen rakennusvirtaama on 50 m3/s, putouskorkeus 7 metriä ja vuosittain tuotettu energia keskimäärin 6,5 GWh.

Sälevän voimalaitoksen yhteydessä on kalatie. Kalatie on tyypiltään ns. rakovirtausporras ja se on rakennettu voimalaitospadon yhteyteen kiertämään voimalaa sen ulkoseinää pitkin.

Sälevä
Säännöstelyn aloitus 1976
Säännöstelyn tavoitteet Voimatalous, tulvasuojelu
Säännöstelyn luvanhaltija Savon Voima Oyj
Luvan mukainen säännöstelyväli 2,8 m
Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu keskimäärin 2,5 m
Säännöstelyn yläraja NN +117,80 m
Säännöstelyn yläraja kevätkuukausina 15.4. NN +117,00 m, 10.5. NN +117,80 m
Säännöstelyn alaraja NN +115,00 m
Säännöstelyn alaraja kesäkuukausina NN +116,80 m

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Nilsiän reitin säännöstelyjen toimivuuteen

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Nilsiän reitin säännöstelyjen toimivuuteen tutkittiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Savon Voima Oy:n yhteisessä hankkeessa. Hankkeessa arvioitiin myös vedenkorkeusmuutosten vaikutusta järvien käyttömahdollisuuksiin ja tilaan.

Lisätietoa ilmastonmuutostarkasteluista löytyy hankkeen loppuraportista [1].

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Selvitys Pohjois-Savon säännöstellyistä järvistä https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45038/PSAra2_2008.pdf?sequence=1