Saarijärvi (04.272.1.109)

Jump to: navigation, search
Saarijärvi is a rather small lake in the Vuoksi (04) main catchment area. It is located in the region: Pohjois-Savon maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pohjois-Savon ELY Centre.

The lake

Name: Saarijärvi
Lake code: 04.272.1.109
Catchment area: Kallaveden alue (04.272)
Main catchment area: Vuoksi (04)

Basic information

Surface area: 4.59 ha
Depth: 6.3 m
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 1.36 km
Elevation: 83 m

Administrative divisions

Municipality: Kuopio
Region: Pohjois-Savon maakunta
ELY centre: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

4 marraskuu 2019
Beginning of ice cover period
Saarijärvi

20 marraskuu 2018
Beginning of ice cover period
Saarijärvi

22 marraskuu 2017
Beginning of ice cover period
Saarijärvi

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Härkäsimppu, Jokirapu, Karppi, Kuore, Muikku, Siika, Suutari and Säyne (kala)

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
Ahven and Särki

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

62° 54' 50.4", 27° 41' 40.2"

Saarijärvi on melko pieni järvi Vuoksen vesistössä Kuopion Saarijärvellä Pohjois-Savon maakunnassa.

Järven erityispiirteet

Saarijärven pinta-ala on 4,6 ha, keskisyvyys on 1,5 metriä, suurin syvyys on noin 6 metriä ja tilavuus on 92 700 m3.

Saarijärvi on matalan soisen niemen lähes kahtia jakama järvi. Siinä ei nimestään huolimatta ole yhtään saarta.

Saarijärven lähivaluma-alue on 27,4 ha ja kaukovaluma-alue on 117,2 ha. Saarijärveen laskee purot Ritosenlammesta ja Pitkälammesta sekä kaksi hulevesiviemäriä. Saarijärvestä laskee puro Kallaveden Kettulanlahteen.

Nykytila ja suojelu

Saarijärven vedenlaatu on huono, talvella vesi on lähes hapetonta ja kesällä vähähappinen. Sisäinen kuormitus on ajoittain voimakasta. Veden sähkönjohtavuus on kohonnut.

Saarijärven vedenlaatua on seurattu vuodesta 1984 alkaen. Sedimenttitutkimus on tehty vuonna 2010.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Saarijärven kalastoon kuuluvat ahven, hauki, särki ja ruutana.

Saarijärven rannat ovat luonnontilaisia lukuun ottamatta itärantaa, jota on täytetty rautatien rakentamisen yhteydessä.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Saarijärvi on Kuopion kaupungin vapaakalastusaluetta.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla