Sahajärvi eli Hautjärvi (18.071.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
8 182 310 m³
0,00818 km³
8 182 310 000 l

Sahajärvi eli Hautjärvi är en ganska stor insjö i Porvoonjoki (18) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Nylands landskap. Den hör till ELY-centralen i Nylands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Sahajärvi eli Hautjärvi
Sjönummer: 18.071.1.001
Avrinningsområde: Savijoen - Rapuojan alue (18.071)
Huvudavrinningsområde: Porvoonjoki (18)

Basuppgifter

Yta: 192,6 ha
Djup: 10,42 m
Medeldjup: 4,25 m
Volym: 8 182 310 m³0,00818 km³
8 182 310 000 l

Strandlinje: 8,96 km
Höjd över havet: 74,6 m

Administrativa områden

Kommun: Mäntsälä
Landskap: Uudenmaan maakunta
ELY-central: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

13 elokuu 2017 16:20:00
Sahajärven virkistysaluee...
Sahajärven virkistysalueen ranta

Sahajarven virkistysalueen ranta 1.JPG

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ankerias, Karppi och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

60° 43' 41.16", 25° 28' 15.6"

Järven erityispiirteet

Sahajärvi eli Hautjärvi sijaitsee Mäntsälän koillisosassa. Sahajärven suurin syvyys on 10,42 metriä ja keskisyvyys 4,25 metriä. Sahajärven vedenkorkeutta on laskettu 1950-luvulla. Töiden yhteydessä perattiin järveen laskeva Hanhioja ja sen sivuhaarat. Vedenpinnan lasku on ilmeisesti ollut noin puoli metriä.

Sahajärven tyyppinä on runsasravinteiset järvet (Rr). Järven ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi sekä vuoden 2008 että 2013 luokituksessa. Järven fysikaalis-kemiallinen tila on hyvä ja biologisten tekijöiden luokitus tyydyttävä vuoden 2013 luokituksessa. Sahajärven osalta ekologinen tavoitetila on ollut tarkoitus saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Sahajärvi on rehevä ja savisamea järvi. Järvellä on todettu sinileväesiintymiä.

Sahajärven kaakkoisosaan rajautuu Hautjärven 2-luokan pohjavesialue.

Veden laatu

Sahajärvi voidaan luokitella reheväksi kokonaisfosforipitoisuutensa (41 µg/l) ja klorofyllipitoisuutensa (18 µg/l) perusteella. Sahajärven kokonaistyppipitoisuuksien keskiarvo pintavedessä avovesikaudella on noin 763 µg/l. Sahajärvellä esiintyy kesäaikaan happivajausta pohjan läheisessä kerroksessa.

Vedenlaatutulosten perusteella voidaan todeta, että Sahajärven kokonaisfosfori- ja klorofyllipitoisuus ovat laskeneet, mutta kokonaistyppipitoisuus on kasvussa.

Nykytila ja suojelu

Ekologiselta tilaltaan Sahajärvi on luokassa tyydyttävä. Sahajärveltä otetaan näytteitä kolmen vuoden välein.

Lähde: Mäntsälän järviraportti 2016-2017. Paula Luodeslampi

Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus otti näytteitä Sahajärveltä kesällä 2018 kesäkuussa ja elokuussa. Pintavedestä otettujen näytteiden tulokset: Klorofylli a, 24 µg/l. Kokonaisfosfori, 38µg/l. Kokonaistyppi, 8µg/l. Hapen kyllästysaste 104% ja Happi, liukoinen 10mg/l.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Sahajärvessä esiintyy särkeä, lahnaa, ahventa, kuhaa ja haukea. Järvessä on myös ilmeisesti salakkaa ja madetta. Järveen on istutettu kaloja ja täplärapua. Sahajärven kalaston koostumusta tutkittiin vuonna 2005. Tutkimuksen mukaan kuhien kasvu on Sahajärvessä hidasta. Sahajärvellä on tehty nuottauksia vuosina 2007 ja 2008.

Sahajärven ilmaversoisvyöhyke koostuu järviruooista ja saroista. Myös järvikortetta esiintyy. Näiden edessä ulapallepäin mentäessä on ulpukoita ja palpakoita.

Uudenmaan ELY-keskus on tutkinut Sahajärven kasviplanktonlajistoa vuosina 2003, 2006, 2009 ja 2012. Haitallisten sinilevien osuus on ollut 6,5 % vuonna 2003, 64,2 % vuonna 2006, 0,02/1,3 % vuonna 2009 ja 1,0 % vuonna 2012. Sahajärvellä on tutkittu myös pohjaeläimiä vuonna 2009.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Mäntsälän kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 15.12.2010 Hautjärven alueelle on esitetty keskitetyn vesihuollon järjestämistä, mutta toimenpiteisiin ei ole ainakaan vielä ryhdytty. Sahajärven valuma-alueella on noin 18 % peltoja, mutta alueella ei ole yhtään suojavyöhykkeitä. Kunnostussuunnitelman laskelmien mukaan Sahajärven ulkoisesta fosforikuormituksesta 77 % aiheutuu peltoviljelystä, joten suojavyöhykkeiden puuttuminen on suuri puute.

Sahajärvellä toimii Sahajärviyhdistys ry ja Sahajärven osakaskunta. Sahajärvellä on yleistä virkistyshyötyä kuntalaisille ja järven länsipuolella sijaitsee kunnan virkistysalue. Ranta-asutusta on melko paljon. Sahajärvellä on kaksi kunnan uimarantaa. Toinen rannoista sijaitsee Sahajärven virkistysalueella, toinen järven eteläpäässä. Uimarannan yhteydessä on myös luontopolku.

Tarut ja tositarinat

Seuranta ja tarkkailu

Uudenmaan ELY-keskus on seurannut Sahajärven veden laatua vuosittain 2001-2003 sekä vuosina 2006, 2007, 2009 ja 2012. ELY-keskuksen tavoitteena on jatkaa seurantaa neljän vuoden välein, eli seuraava näytteenotto tapahtuu vuonna 2016.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus alkaa seurata Mäntsälän järviä oman seurantaohjelmansa mukaan. Sahajärven fysikaalis-kemiallista tilaa tutkitaan vesinäytteistä neljän vuoden välein, ensimmäisen kerran vuonna 2018. Näin ollen Sahajärvestä saadaan jatkossa tietoa joka toinen vuosi.

Aiheesta muualla

Julkaisut

Mäntsälän järvien kunnostuksen yleissuunnitelma (Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 3/2008)