Seinäjärvi (42.074.1.002)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
17 040 100 m³
0,017 km³
17 040 100 000 l

Seinäjärvi on iso järvi Kyrönjoki (42) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Seinäjärvi
Järvinumero: 42.074.1.002
Vesistöalue: Sulkveenjoen valuma-alue (42.074)
Päävesistö: Kyrönjoki (42)

Perustiedot

Pinta-ala: 862,78 ha
Syvyys: 4,2 m
Keskisyvyys: 1,98 m
Tilavuus: 17 040 100 m³0,017 km³
17 040 100 000 l

Rantaviiva: 42,71 km
Korkeustaso: 139,5 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

6 heinäkuu 2020 22:22:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

1 heinäkuu 2020 09:33:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

24 kesäkuu 2020 14:51:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu ja Muikku

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Seinäjärvi on Suomenselän alueen tummavetinen järvi. Se on muodoltaan tyypillinen suomalainen järvi. Sen muoto selittyy jääkauden jälkivaiheen tapahtumilla eli mannerjään vetäytyessä luoteeseen syntyi matalia harjuja, jotka nyt näkyvät kapeina saarina ja nieminä. Hyviä esimerkkejä ovat pohjoispään Halkosaari ja eteläpään Selkäinsaari ja Hirviniemi. Mannerjää on pudottanut matkastaan myös siirtolohkareita. Maankohoamisen takia järven pohjoispää mataloituu ja eteläpää pysyy syvempänä.

Seinäjärven pintaa on laskettu 1930-luvulla, mikä näkyy vieläkin maisemassa selvästi. Järveä kiertää kasvillisuuden peittämä pallekivikko, joka on nykyistä veden pintaa huomattavasti korkeammalla. Vielä 1960-luvulla pallekivikon rannan puoleisilla sivuilla oli paljaita rantahietikoita, mutta sukkession eli kasvillisuuden muutoksen takia ne ovat nykyään sammalten ja jäkälien peitossa. Näin on käynyt myös aikaisemmin paljaiden "rantakallioiden". Tällä hetkellä rantatöyrään järven puoleisilla alueilla on jo melko kookasta puustoa, eniten mäntyä, mutta myös hieskoivua ja erilaisia pajuja.

Seinäjärvi on tummavetinen, karikkoinen ja matala. Sen ympärillä on suomaastoa. Järvi sijaitsee Suomenselän eteläpäässä. Vakituista asutusta järven ympärillä ei ole kovin paljoa, kesäasuntoja on kaikkiaan noin 100.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Hauki, Ahven, Särki

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

1950-luvulla Arvi Raiskinmäki kertoi tarinaa, kuinka Isovihan aikana Halkosaareen oli piilotettu aarre. Sen paikka oli juuri sillä kohtaa, missä puut ovat matalampia. Kertoman mukaan juuri aarteen kohdalla voi nähdä aarnitulia.

Aikoinaan ei seinäjärveläisillä vielä ollut maantietä Isoniemestä. Seinäperällä oli mylly, ja sinne kuljettiin hevospelillä rantaa pitkin. Vielä 60-luvulla länsirannalla tien paikka näkyi selvästi rantapenkereen vierustalla, mutta nyt sen kohta on kasvanut umpeen.

Aiheesta muualla

Linkkejä