Siikajärvi (35.754.1.010)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Siikajärvi on keskikokoinen järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Siikajärvi
Järvinumero: 35.754.1.010
Vesistöalue: Huikonjoen valuma-alue (35.754)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 90,14 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 12,74 km
Korkeustaso: 186,8 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Siikajärvi sijaitsee Oriveden kunnan luoteisosassa Huikonjoen vesistöalueen latvoilla. Siikajärven valuma-alue on järven kokoon nähden varsin pieni ja veden vaihtuvuus on siten hidasta. Siikajärven vedet virtaavat Vääräjärven kautta Huikonjokeen ja edelleen Längelmäveden Koljonselkään laskevalle reitille. Valuma-alue koostuu yksinomaan suosta ja metsästä. Peltoa ja asutusta ei ole valuma-alueella lainkaan. Ranta-alueet ovat paikoin soistuneet.

Maksimisyvyys: 22,7 m

Veden keskiviipymä: 3084 vrk (8,5 vuotta)

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Siikajärvi on vähäravinteinen ja vähähumuksinen järvi, jonka klorofylli- ja fosforipitoisuudet kuuluvat luokkaan erinomainen. Klorofyllipitoisuuden tulee olla alle 4 μg/l ja fosforipitoisuuden alle 10 μg/l.

Siikajärvi.jpg

Siikajärvi on perustyypiltään kirkasvetinen karu järvi. Vesi on lähes väritöntä ja veden humusleima on alhainen. Heikosta humusleimasta huolimatta vesi on hapahkoa ja ajoittain jopa hapanta. Puskurikyky happamoitumista vastaan on heikko. Veden happamuus vaikuttaa kalojen lisääntymiseen sekä erityisesti mäti- ja poikasvaiheen kehitykseen. Vesi on liian hapanta myös rapujen viihtyvyyttä ajatellen.

Pintaveden ravinnetaso on erittäin alhainen sekä fosforin että typen osalta. Karulta valuma-alueelta ei kohdistu siten järveen ravinnekuormitusta. Kesällä 2000 levän määrää kuvastava klorofylli a-pitoisuus kohosi lievästi rehevien vesien raja-arvon yläpuolelle. Levää oli kuitenkin melko vähän, sillä vesi oli kirkasta ja veden näkösyvyys oli yli neljä metriä. Muina tutkittuina ajankohtina levän määrä on pysynyt karujen vesien tasolla.

Happitaloudessa ei ole todettavissa talvisin ongelmia veden hitaasta vaihtuvuudesta huolimatta. Alusvedessä on todettu säännöllisesti lievää hapen kulumista. Kesäisin tilanne on ollut jyrkästä lämpötilakerrosteisuudesta huolimatta vielä parempi.

Siikajärvi soveltuu virkistyskäyttöön erinomaisesti. Vesi on lähes väritöntä ja humusleima on vähäinen. Lisäksi veden ravinnetaso on alhainen. Kalaston ja rapujen toimeentulon kannalta vedenlaatua heikentää kuitenkin veden alhainen happamuustaso.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla